Vinnova satsar på framtidens mat

Potentialen för matproduktionen att bidra till en hållbar framtid är stor. Innovationstakten måste öka och därför gör Vinnova nu en satsning på lösningar som förbättrar förutsättningarna för framtidens hållbara växtbaserade vardagsmat.

I ett nytt erbjudande söker Vinnova lösningar som kan bidra till att stärka svensk livsmedelssektors potential kring växtbaserade produkter och främja nyttjandet av svenska råvaror.

Både efterfrågan och utbud av växtbaserad vardagsmat har ökat markant de senaste åren, men få av produkterna är baserade på svensk råvara och förädlade i Sverige och det är det satsningen ska bidra till att förändra. Fokus är mitten av den växtbaserade värdekedjan, från första steget efter skörd till tillverkning av industriråvara och funktionella ingredienser i stora volymer.

Finansiering går att söka för:

  • Genomförbarhetsstudier. Undersöka och utveckla en idé i tidigt stadie samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning
  • Innovationsprojekt. Vidareutveckla och testa en lösning. I ansökan om innovationsprojekt ska minst två projektparter ingå.

Utlysningen riktar sig till företag, forskningsorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter och idéburna organisationer.
Fram till den 7 september finns möjlighet att ansöka om upp till en halv miljon kronor för att undersöka och utveckla en idé i tidigt stadie, och upp till tre miljoner kronor för att vidareutveckla och testa en lösning.

Läs mer här:
https://www.vinnova.se/nyheter/2021/06/ny-satsning-ska-forbattra-forutsattningarna-for-framtidens-mat/

 

Spaning – 3D-koncept ger maximerad upplevelse på Kasai

En ny pop-up restaurang, Banquet of Hoshena, har flyttat in på restaurang Kasai i Stockholm. Här tas gästerna med på en fängslande resa med hjälp…

Internationella aktörer leder utvecklingen

Den amerikanska investeringsplattformen Agfunder har under de senaste fem åren noterat ett kraftigt inflöde av nya företag och stärkt investerarintresse inom agtech. Begreppet spänner över en rad…

Trendanalys – Framtidens mat

Framtidens mat är här! Utgångspunkten i diskussionerna är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för stor press.

Spaning – Skogen blir mat till fisken

Företaget Red Carpet Media från Umeå ligger bakom en ny film om hur fiskfoder kan bli mer klimatvänligt. Björn Alriksson, forskare vid RISE Processum i…