Växtodling: Växtodlarnas index fortsätter falla

Kraftiga prisuppgångar på insatsvaror ligger som en våt filt över synen på växtodlings-konjunkturen, sedan kvartal 3 har index fallit med nära sju enheter.  Branschens bedömning av lönsamheten är låg, lägre än såväl kvartal 3 som samma kvartal föregående år.

Begränsningar i produktionskapacitet i Kina och stigande tillverkningskostnader kopplat till användningen av naturgas har ökat priset på kvävegödselmedel med närmare 240 procent på ett år. Situationen har inneburit att många växtodlare väntat med sina inköp i hopp om priserna ska vända nedåt. Samtidigt flaggar återförsäljare för att det kan uppstå brist på gödning under våren.

Det finns också en besvikelse över odlingssäsongen som ger avtryck i index. Problematisk etablering av vårgrödor på grund av stora nederbördsmängder, torr period under sommaren som påverkade höstgrödorna negativt samt utdragen tröskperiod har inneburit lägre skördevolymer men också nedklassning av grödor för livsmedelsändamål. Dessa kvalitetsavvikelser har drabbat odlingssäsongen på global nivå vilket inte minst återspeglas i prisrallyt på bland annat grynhavre och maltkorn.

Priserna på spannmålsmarknaden är en ljuspunkt och erbjuder i dagsläget ett prisfönster som är mer attraktivt än på flera år och delvis kompenserar för stigande priser på insatsvaror. En förhållandevis stor etablering av höstgrödor gör att många växtodlare står väl rustade inför odlingssäsongen 2022 om prisnivån består.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex – historisk nedgång i fjärde kvartalet – LRF

Trädgård: Ökade kostnader påverkar till slut även trädgårdsnäringen

För första gången faller index för Trädgård under 100-strecket till index 94. Det håller sig dock fortfarande över Grönt näringslivsindex på totalen. Fruktodling är den…

Animalier: Dyra insatsvaror gör att indexet dyker

Animalieindex faller mycket kraftigt och stannar på negativa 76. Det är 26 enheter under index för samma period 2020, och rejält under Grönt näringslivs totala…

Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men bränslepriserna oroar

Indexet för förädling och tjänster ligger på negativa 96. Den enda gången index tidigare legat under 100 var tredje kvartalet 2020. Precis som för de…

Skogsbruk: Fortsatt starkt skogsbruksindex

Den starka optimismen i kvartal 3 dämpades något i kvartal 4. Index 114 är det tredje högsta värdet som uppmätts sedan mätningarna startade. Den dämpade…