Växtodling: Fallet i index dämpas

Fortsatt höga priser på insatsvaror sänker synen på konjunkturen bland växtodlarna. Det snabba fallet under 2021 ser ut att dämpas något. Konjunkturläget är emellertid på sin lägsta nivå sedan mätningarna påbörjades – hela 6 enheter lägre än kvartal 1, 2021.

Index bland vallodlare är lägre än bland de som odlar andra grödor. Det är ett mönster vi tidigare sett i kvartal 1, 2020 och 2021, det är en årsvariation som beror på att man svävar i ovisshet inför kommande säsong.

Prisutvecklingen på skörd bedöms betydligt mer positiv än motsvarande period 2020 och 2021. Nuvarande priser och terminpriser på oljeväxter och spannmål är mer attraktiva än på flera år. Det kompenserar delvis för höga priser på insatsvaror. Stora arealer av sådda höstgrödor har etablerat sig väl under vintern vilket gör att många växtodlare står väl rustade inför odlingssäsongen. I Mellansverige finns emellertid signaler om isbränna lokalt.

Förväntningarna på åretsproduktion är dock betydligt lägre än för både ett och två år sedan. De lägre produktionsförväntningarna kan bero på att man tvingas ställa mark i träda eller dra ned på gödning för att hålla kostnader för insatsvaror nere.

De höga priserna på gödning och diesel innebär att odlarna initialt måste riskera betydligt större belopp än under tidigare år för att etablera grödorna. Risken i form av ogynnsamt väder och marknadsrisker är densamma men de större insatserna påverkar både framtidstro och investerings-vilja bland odlarna.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex faller ytterligare – lägsta nivån i indexets historia – LRF

Trädgård: Fortsatt nedåt för trädgårdsnäringen

Trädgårdsindex fortsätter att falla i kvartal 1 till rekordlåga 90. Inledningen av året är försäsong för många produktionsinriktningar vilket gör dem extra sårbara för kostnadsutvecklingen…

Animalier: Dämpat fall för animalieindex

Animalieindexets fall från det förra kvartalet har dämpats. Index sjunker från 76 till 75 och hamnar en knapp enhet under det förra kvartalet. Även om…

Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men dyra insatspriser fortsätter oroa

Indexet för förädling och tjänster sjunker med knappt två enheter och dyker därmed inte lika kraftigt som under förra kvartalet. Efterfrågan är överlag stor men…

Skogsbruk: Skogsbruksindex sjunker kraftigt

Index för skog gör sin största nedgång hitintills, med 8 enheter, till 106. Det hamnar därmed strax under kvartal 1, 2021. Trots detta är skogbrukssindex…