Växthus vs Container: Hur ser kalkylen ut?

Jordmån har jämfört kalkylerna för växthusodling och containerodling. I grundscenariot når växthuskalkylen break-even vid ett pris motsvarande 12,50 kr/basilikaenhet. Motsvarande nivå i containersystemet är 13,30 kr. Nedan följer ett antal tankar och reflektioner med anledning av skillnaderna mellan kalkylerna.

 

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig