Trendanalys – Ut i det fria

Trendbeskrivning

Intresset för Friluftsaktiviteter ökar. Statusskiftet bidrar till att friluftintressen inte längre anses som töntiga, creddigheten ökar över alla generationer. Att till exempel få en plats i Friluftsfrämjandets ungdomsaktiviteter innebär en lång tid av väntan i storstadsområdena. Såklart har pandemin i allra högsta grad påskyndat friluftsutövandet i Sverige i brist på konkurrens av internationella aktiviteter. Ett konkret tecken på detta är att kategorin sport och fritid har ökat mest inom e-handeln det senaste året. Aldrig har så många cyklat, vandrat, paddlat, sprungit, klättrat och övernattat i vår natur som på senaste tiden. Stadsnära naturområden har sett en enorm ökning i antal besök men även mer långväga resmål som fjällvärlden har mycket högt och ökande besökstryck.

Placering på trendkurvan

Trenden befinner sig i en skarp tillväxtfas. Det finns fortfarande stort utrymme för trenden att växa, inom till exempel cykelturismen väntar sannolikt många investeringar framöver. Om pandemin släpper sitt grepp och hemestrandet får konkurrens kommer naturligtvis efterfrågan att sjunka något. Trenden fanns dock redan innan pandemin och pandemins långvarighet har möjliggjort att fler provar på friluftsaktiviteter och får nya vanor. Att skapa nya vanor kräver tid men när man väl har dem är de mer beständiga.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Friluftslivets geografiska utövande krockar ofta med territoriet för lantbrukare. Storstadsmänniskans syn på hur naturen och landsbygdens resurser ska användas frontalkrockar med ägar- och brukarintressen. Med den ökande volymen friluftsturister ökar också mängden människor i naturen som inte är medvetna om eller intresserade av allemansrättens skyldigheter. Äganderätten är i vilket fall sällan fokus och lantbrukare kommer i kläm. Samtidigt innebär det ökande intresset för friluftsliv potential till ökade inkomster för landsbygden vilket direkt eller indirekt är en möjlighet för det gröna näringslivet.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status och kan över tid vara på väg bort

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trenden har fortfarande tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden. Artificiell Intelligens (AI) kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska, snarare tvärt om. Allt färre orkar läsa, och än mindre ta till sig, långa nyanserade resonemang.

Trendanalys – Aktivism och politisering

Samtidigt som engagemanget för partipolitik minskar tenderar det allmänna intresset för ställningstagande i samhällsfrågor av olika slag öka. Det politiska perspektivet tränger undan mycket i