Trendanalys – Statusskiftet

Trendbeskrivning

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Statusskiftet uttrycker sig på flera sätt:

  • Nya affärsmodeller som baserar sig på uthyrning och återvinning växer fram.
  • Identiteten förstärks som statusmarkör. Det är till exempel inne att vara friluftsmänniska och ”prepper”.
  • Vår tids lyx blir exklusiva upplevelser, gärna lokala, i mindre skala och under begränsad tid.

Denna trend hänger ihop med trenden Längtan tillbaka. I svemester-tider hyr allt fler nu båtar, sommarstuga och husbil, i stället för att äga. Corona kan av smittskyddsskäl dämpa suget på delandet av vissa prylar. Men trenden är här för att stanna.

Placering på trendkurvan

Det går fort nu. Många företag har redan gått från att säja en produkt till att sälja nyttjande och vi ser många exempel på nya och expanderande affärsmodeller som knyter an till trenden. Samtidigt är det dyrt att hyra, vilket gör att hyrandet blivit en ny statusmarkör och polariseringen mellan att ha (både hyra och äga) eller inte ha, ökar. Det är skillnad i status på att välja bort att äga frivilligt och att tvingas välja bort både att äga och hyra av ekonomiska skäl. Ekonomisk polarisering till följd av Corona kan dämpa trenden. Trenden befinner sig fortfarande i en stark tillväxtfas. Det finns äldre generationer och ”late adopters” som fortfarande ser ägandet som något att eftersträva. Men det finns ändå utrymme för trenden att växa ytterligare innan den planar ut om cirka 5 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Utvecklingen går starkt mot att produkter och tjänster som tidigare köptes erbjuds i nya former som prenumerationer, uthyrning, reparationer och återvinningskoncept. Nya lyxsegment skapas där de gröna näringarna kan vara med och ta plats. Kan du som företag hitta nya koncept som kopplas till denna trend har du en möjlighet att inte bara skapa lojala kunder men också högre marginaler och kanske till och med en andrahandsmarknad.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig