Trendanalys – Statusskifte

Trendbeskrivning

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status och kan över tid vara på väg bort, liksom titlar över tid har förlorat sin styrka som statusmarkör. Samtidigt är det dyrt att hyra, och kan vara en statusmarkör i sig att man har råd med det. Statusskiftet uttrycker sig på flera sätt:

  • Nya affärsmodeller som baserar sig på uthyrning och återvinning växer fram.
  • Identiteten förstärks som statusmarkör. Det är till exempel inne att vara friluftsmänniska, hemmafixare, miljömedveten och ”prepper”.
  • Vår tids lyx blir exklusiva upplevelser, gärna lokala, i mindre skala och under begränsad tid.

Placering på trendkurvan

Det går fort nu. Många företag har redan gått från att säja en produkt till att sälja nyttjande och vi ser många exempel på nya och expanderande affärsmodeller som knyter an till trenden så som båtuthyrning i prenumerationsform, privatleasing av bilar och uthyrning och prenumeration av kläder och glasögon. Trenden befinner sig fortfarande i en stark tillväxtfas. Det finns äldre generationer och ”late adopters” som fortfarande ser ägandet som något att eftersträva. Det finns utrymme för trenden att växa ytterligare innan den planar ut om cirka 5–10 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Utvecklingen går starkt mot att produkter och tjänster som tidigare köptes erbjuds i nya former som prenumerationer, uthyrning, reparationer och återvinningskoncept. Nya lyxsegment skapas där de gröna näringarna kan vara med och ta plats. Kan du som företag hitta nya koncept som kopplas till denna trend har du en möjlighet att hitta nya kunder och kanske till och med en andrahandsmarknad.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trenden har fortfarande tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden. Artificiell Intelligens (AI) kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska, snarare tvärt om. Allt färre orkar läsa, och än mindre ta till sig, långa nyanserade resonemang.

Trendanalys – Aktivism och politisering

Samtidigt som engagemanget för partipolitik minskar tenderar det allmänna intresset för ställningstagande i samhällsfrågor av olika slag öka. Det politiska perspektivet tränger undan mycket i

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har ytterligare stärkts under coronapandemin. Längtan tillbaka är en trend som utrycker sig i ett ökat intresse för till exempel stadsodling