Trendanalys – Statusskifte

Trendbeskrivning

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Statusskiftet uttrycker sig på flera sätt:

– Nya affärsmodeller som baserar sig på uthyrning och återvinning växer fram.

– Identiteten förstärks som statusmarkör.

– Vår tids lyx blir exklusiva upplevelser, gärna lokala, i mindre skala och under begränsad tid.

Placering på trendkurvan

Många företag har redan gått från att säja en produkt till att sälja nyttjande och vi ser många exempel på nya affärsmodeller som knyter an till trenden som fortfarande befinner sig i en stark tillväxtfas. Det finns fortfarande äldre generationer och ”late adopters” som fortfarande ser ägandet som något att eftersträva. Vissa kommer aldrig att skifta sin syn på status men det finns fortfarande utrymme för trenden att växa innan den planar ut om 5-10 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Fortsatt utveckling där produkter och tjänster som tidigare köptes erbjuds i nya former som prenumerationer, uthyrning, reparationer och återvinningskoncept. Nya lyxsegment skapas. Kan man som företag hitta nya koncept som kopplas till denna trend har man en möjlighet att inte bara skapa lojala kunder men också högre marginaler och kanske till och med en andrahandsmarknad.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Politiska miljöåtgärder

Klimatförändringar och det ökade klimatsamvetet har föranlett en tydlig trend att politiska partier och politiker, liksom företag, positionerar sig på hållbarhetsarenan med politiska ambitioner att värna och rädda naturvärden.

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt blir alltmer relevant för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare.

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.

Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med väljare till anställda tjänstemän. Avståndet mellan politik och konkreta handlingarna ökar.