Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Trendbeskrivning

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv. Många arbetsuppgifter kan automatiseras med AI och arbetskraften behöver därför utveckla spetskompetens för att fortsätta vara relevant. Den globala kunskapsnivån kommer ständigt att växa och konkurrensen i att vara specialiserad hårdnar. Specialisering av företag och spetskompetens hos medarbetarna blir därför avgörande oavsett bransch. Tillsammans med den minskande fysiska rörligheten, som är en följd av Coronapandemin, är kompetensbrist ett sannolikt scenario för platsbundna arbetsuppgifter. Efterfrågan på specialistkompetens lär öka snabbare än antalet människor med rätt utbildning som befinner sig på rätt plats.

Placering på trendkurvan

Vi ligger mitt i accelerationsfasen för trenden. Frihandel är centralt för ökad specialisering och vi har sett en period av protektionism men i och med de nya signalerna från USA kan frihandeln komma att gynnas igen. Teknisk utveckling har också avgörande betydelse för trendens acceleration. Att vi i och med pandemin inte är lika beroende av fysisk närvaro påskyndar trenden. Vi är dessutom ännu bara i startgroparna för vad AI eventuellt kan bidra med och vad automatiseringen innebär för vår bransch. Detta gör att trenden bedöms ligga i en stark tillväxtfas som kommer att vara under de närmaste 4–8 åren. Hur snabbt det går beror på hur ekonomin fortsätter att utvecklas.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Företag inom det gröna näringslivet måste fortsätta specialisera sig om man vill konkurrera i framtiden. En ökad specialisering gör organisationer mer beroende av varandra för att skapa en helhet kring sitt erbjudande. Behovet av spetskompetens kommer att variera över tid och livslångt lärande i form av kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare för alla medarbetare.

Det gröna näringslivet är redan beroende av både arbetskraft från andra länder och spetskompetens. En konsekvens av den tekniska utvecklingen är att fysisk placeringen av företag blir mindre viktig. Dock kvarstår problematiken för platsbundet kompetensbehov, något som kan vara en utmaning för dagens gröna näringsliv. Det är viktig att kunna förstå vad som händer i omvärlden, acceptera förändringen och använda kunskapen till att utveckla företaget.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) har

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När den fysiska produkten står för en allt mindre del av värdeskapandet

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trenden har fortfarande tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden. Artificiell Intelligens (AI) kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer