Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Trendbeskrivning

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv. Den globala kunskapsnivån kommer ständigt att växa och konkurrensen i att vara innovativ hårdnar. Det gäller att inte hamna efter. Spetskompetens blir därför avgörande för hur attraktiv en arbetstagare är – oavsett bransch. Tillsammans med den minskade rörligheten, värnandet av nationalstaten och eventuella kompetensutvisningar, som är en följd av Coronaviruset, är kompetensbrist ett sannolikt scenario. Efterfrågan på specialistkompetens lär öka snabbare än antalet människor med rätt utbildning som befinner sig på rätt plats.

Placering på trendkurvan

Vi ligger mitt i accelerationsfasen för trenden. Frihandel är centralt för ökad specialisering och vi har sett en period med ökade handelsavtal samtidigt som protektionismen växer sig allt starkare. Frågan är om protektionismen kommer att vinna över globaliseringen? Teknisk utveckling har också avgörande betydelse för trendens acceleration. Vi är ännu bara i startgroparna för vad AI eventuellt kan bidra med och vad automatiseringen innebär för vår bransch. Detta gör att trenden bedöms ligga i en stark tillväxtfas som kommer att vara under de närmaste 5 till 10 åren. Hur snabbt det går beror på hur hårt lågkonjunkturen vi nu är inne i slår.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Företag inom det gröna näringslivet måste specialisera sig om man vill konkurrera på en internationell marknad. En ökad specialisering gör organisationer mer beroende av varandra för att skapa en helhet kring sitt erbjudande. Behovet av spetskompetens kommer att variera över tid och livslångt lärande i form av kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare.

Det gröna näringslivet är redan beroende av både kompetenser från andra länder och multikompetenser. En konsekvens av trenden är att geografisk placeringen av företag behöver ta mer hänsyn till var den kvalificerade arbetskraften finns, något som är en stor utmaning för dagens gröna näringsliv. Digitaliseringen i primärproduktionen går inte att blunda för. Det är viktig att kunna förstå vad som händer i omvärlden, acceptera förändringen och omvandla kunskapen till nytta för företaget.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) börjar få en allt större inverkan på arbetslivet.

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare.

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är egentligen något grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När produktionen står för en allt mindre andel av värdeskapandet, räcker det inte längre att bara fokusera på att minimera kostnader.

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks som en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Vi kallar det för glokalisering.