Trendanalys – Samarbeta eller dö

Trendbeskrivning

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt blir alltmer relevant för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare. Det kan handla om att samordna inköp, att utveckla varandras erbjudanden, kunskapsutbyte, teknikutveckling eller annat utvecklingsarbete.
Att samarbeta med kund, s k co-creation, är också en samarbetsform som vuxit i betydelse. Det innebär att man tillsammans med kunden skapa nya produkter och tjänster och är ett sätt att komma åt kundernas informationsövertag kring de produkter och tjänster de använder.

Placering på trendkurvan

Att samarbeta för att hitta sin optimala position i värdekedjan är en relativt ny trend som är under stark tillväxt. Vi ser allt fler exempel på otraditionella samarbeten som Ikea med högtalarföretaget Sonos och Facebook med glasögonföretaget Ray Ban. Det är just i det oväntade samarbetet som företagsutvecklingen kan få hävstång. Det finns fortfarande utrymme för trenden att växa under de kommande 10 åren tills fenomenet är en självklarhet och därmed kan anses som en mogen trend.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

När det stora spelarna inser vikten av samarbeten för överlevnad är det minst lika viktigt för de mindre bolagen att haka på för att hitta nya möjligheter och uppnå långsiktig överlevnad. Genom olika samverkansformer blir de enskilda företagen mer flexibla och kan lättare anpassa sig till förändringar i omvärlden och kan även få tillgång till andra marknader. Detta gäller även företag inom det gröna näringslivet.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Denna form är fortfarande vanligast men trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb börjar få en allt större inverkan på arbetslivet.

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är egentligen något grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När produktionen står för en allt mindre andel av värdeskapandet, räcker det inte längre att bara fokusera på att minimera kostnader.

Trendanalys – Framtidens mat

Aldrig har väl framtidens mat känts så spännande och omdiskuterad. Utgångspunkten är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för alltför stor press.