Trendanalys – Samarbeta eller dö

Trendbeskrivning

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare. Det kan handla om att samordna inköp, att utveckla varandras erbjudanden, kunskapsutbyte, teknikutveckling eller annat utvecklingsarbete. Att samarbeta med kund, så kallad co-creation, är också en samarbetsform som vuxit i betydelse. Det innebär att man tillsammans med kunden skapar nya produkter och tjänster och är ett sätt att komma åt kundernas informationsövertag kring de produkter och tjänster de använder.

Placering på trendkurvan

Vi är nu mitt i tillväxtfasen. Vi ser allt fler exempel på otraditionella samarbeten som Ikea med högtalarföretaget Sonos och Facebook med glasögonföretaget Ray Ban. Det är just i det oväntade samarbetet som företagsutvecklingen kan få hävstång. Trenden kommer att växa relativt snabbt under 5-8 år, tills fenomenet är en självklarhet och därmed kan anses som en mogen trend.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Det är avgörande för mindre bolags överlevnad att hitta nya samarbeten för att klara nödvändiga investeringar. Det kan också handla om att hitta någon som kan ta hand om restprodukten eller vågar satsa på en idé. Genom olika samverkansformer blir de enskilda företagen mer flexibla och kan lättare anpassa sig till förändringar i omvärlden och kan även få tillgång till andra marknader. Detta gäller även företag inom det gröna näringslivet. Frågan om ägarskifte kommer också ställa krav på samarbeten i större utsträckning. Det finns en enorm potential för möjliga samarbeten, och det kan vara riskfyllt att ställer sig utanför. Det gäller att våga samarbeta och att tänka utanför boxen.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) börjar få en allt större inverkan på arbetslivet.

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv. Den globala kunskapsnivån kommer ständigt att växa och konkurrensen i att vara innovativ hårdnar. Det gäller att inte hamna efter.

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är egentligen något grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När produktionen står för en allt mindre andel av värdeskapandet, räcker det inte längre att bara fokusera på att minimera kostnader.

Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen och avståndet mellan politik och konkreta handlingarna ökar.