Trendanalys – Samarbeta eller dö

Trendbeskrivning

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare. Det kan handla om att samordna inköp, att utveckla varandras erbjudanden, kunskapsutbyte, teknikutveckling eller annat utvecklingsarbete. Att samarbeta med kund, så kallad co-creation, är också en samarbetsform som kan stärka affärserbjudandet.

Placering på trendkurvan

Vi är nu mitt i tillväxtfasen. Vi ser allt fler exempel på otraditionella samarbeten som Ikea med solcellsföretag och Electrolux med köksinredningsleverantörer. Det är just i det oväntade samarbetet som företagsutvecklingen kan få hävstång. Trenden växer relativt snabbt, och kommer vara mogen om 3–5 år. Pandemin har tvingat många företag att se över möjligheten till samarbete för att få ut sina produkter eller tjänster. Ett exempel inom de gröna näringarna är landbaserad fiskodling som bygger franchisekoncept med fler odlare inom samma varumärke.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Det är avgörande för mindre bolags överlevnad att hitta nya samarbeten för att klara nödvändiga investeringar. Det kan också handla om att hitta någon som kan ta hand om restprodukten eller vågar satsa på en idé. Genom olika samverkansformer blir de enskilda företagen mer flexibla och kan lättare anpassa sig till förändringar i omvärlden och kan även få tillgång till andra marknader. Detta gäller även företag inom det gröna näringslivet. Frågan om ägarskifte kommer också ställa krav på samarbeten i större utsträckning. Det finns en enorm potential för möjliga samarbeten, och det kan vara riskfyllt att ställa sig utanför. Det gäller att våga samarbeta och att tänka utanför boxen.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) har

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När den fysiska produkten står för en allt mindre del av värdeskapandet

Trendanalys – Ut i det fria

Intresset för Friluftsaktiviteter ökar. Statusskiftet bidrar till att friluftintressen inte längre anses som töntiga, creddigheten ökar över alla generationer. Att till exempel få en plats i