Trendanalys – Riskerna på råvarumarknaden ökar

Trendbeskrivning

Trenden är att volatiliteten på råvarumarknaden ökar. De senaste 10-20 åren kännetecknas av stor prisrörlighet på jordbrukets råvaror. Prisrörligheten är stor för både insatsvaror och produktionens varor. Priserna på många av råvarorna sätts på världsmarknaden där priserna svänger. För den svenska primärproduktionen tillkommer dessutom svängningar gentemot såväl euro som dollar, som beror på att den svenska kronan har rörlig växelkurs. Corona och klimatkrisen ökar volatiliteten. Torka, översvämningar, konflikter mellan länder och inom länder är faktorer som kommer påverka priset.

Placering på trendkurvan

Trenden har pågått länge, men går nu in i en ny exponentiell tillväxtfas. Den globala osäkerheten kring handelspolitik, klimatet och inte minst förändrade väderleksförhållanden, som leder till såväl goda skördar som ökade risker för missväxt till följd av torka eller regn, leder till fortsatt rörliga priser på marknaden. Ökad protektionism, förändringar av utbud och produktionsbortfall påverkar. Risken finns att dessa faktorer kommer att öka volatiliteten och stärka trenden ytterligare inom de närmaste åren.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Prisrörligheten gör det svårt för primärproduktionen att upprätthålla en jämn lönsamhet. Den gradvisa försvagningen av den svenska kronans växelkurs de senaste åren har varit till största delen positiv för det svenska jordbrukets konkurrenskraft, eftersom de internationella priserna omräknat till kronor gjort livsmedelsimporten dyrare och de importerade insatsvarorna billigare. Alla grödor som är kopplade till energi faller i pris. Varor som kan lagras klarar sig bättre.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Trendanalys – Geopolitiken hårdnar

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld och efterfrågan och rätten till mat, vatten och energi leder till alltfler konflikter.

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks som en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Vi kallar det för glokalisering.

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv. Den globala kunskapsnivån kommer ständigt att växa och konkurrensen i att vara innovativ hårdnar. Det gäller att inte hamna efter.

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

I spåren av ökad individualism, hälsomedvetenhet och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Det går inte längre att förutsätta att alla äter allt.