Trendanalys – Race to Trace

Trendbeskrivning

Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i värdekedjan. Digitala konstruktioner för informationsdelning, såsom blockkedjeteknik, spås leda till stora effektivitetsvinster i livsmedelskedjan. Spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket genom att digitala loggböcker delas och utgör viktiga byggstenar i ett ekosystem som bygger på blockchain-tekniken. The race to trace har bara börjat.

Placering på trendkurvan

Blockkedjetekniken är inte helt okomplicerad att applicera. Race to trace är en osäker trend som är i tillväxt med potential att växa kraftigt de kommande 10-15 åren. Trenden konkurrerar också med det känslostyrda, dvs att saker inte nödvändigtvis måste vara sanna för att upplevas som sann. Det finns många exempel på hur storytelling i reklamen fyller en funktion där konsumenten känner sig tryggare med varans ursprung. Den ena trenden utesluter inte den andra men kommer påverka varandras styrkor och utbredning.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Ett viktigt område som öppnas i och med de dataflöden som genereras är verifikat, t.ex. att kunna verifiera en råvaras kvalité.

Utvecklingen ger incitament för etablerade aktörer att bygga om sina erbjudanden, affärsmodeller och marknadspositioner och öppnar för möjligheten till ökad differentiering av produkter och tjänster vilket också skapar möjligheter för nya aktörer.

Även myndighetsutövning och regelutformning kan komma att omformas, exempelvis med krav på verifiering som visar att företaget lever upp till miljölagstiftningen och djuromsorgen.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig