Trendanalys – Politiska miljöåtgärder

Trendbeskrivning

Klimatförändringar och det ökade klimatsamvetet har föranlett en tydlig trend att politiska partier och politiker, liksom företag, positionerar sig på hållbarhetsarenan med politiska ambitioner att värna och rädda naturvärden. Den nya EU-kommissionens ”Green Deal” vill göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Samtidigt pågår diskussioner och förhandlingar om den framtida jordbrukspolitiken där en tydlig trend är att jordbrukspolitiken förväntas leverera mer ur hållbarhetsperspektivet. Kopplat till Green Deal finns EU:s Från jord till bord-strategi (Farm to Fork), vilken avser ge ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem.

Placering på trendkurvan

Trenden med miljöåtgärder inom olika politikområden, inte minst jordbruket, är under tillväxt och förväntas stärkas framöver. En lågkonjunktur kan dämpa tillväxttakten till förmån för ekonomisk tillväxt, i dagsläget är det osäkert hur utvecklingen kommer att bli i Coronakrisens spår. Utplaning av trenden bedöms till någon gång de närmaste 5-10 åren.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Trenden innebär att livsmedelsstrategin riskerar att bli lägre prioriterad när den ställs mot miljö- och klimatfrågor. Bestämmandemakten över företagandet minskar då samhället i större grad “äger” förutsättningarna. Politiska ambitioner att värna livsmedelsproduktion i Europa och Sverige kan dock innebära ett rejält uppsving för näringen och det finns mycket att vinna för branschen som är en del av lösningen på hållbarhetsfrågorna. Investeringar i nya teknologier och andra åtgärder måste vara ekonomiskt hållbara, både på kort och lång sikt. LRFs undersökning om framtidstron bland medlemmarna visar att den stigit på senare tid. En anledning är att viktiga jordbruksfrågor som matkvalitet, svenskproducerat, ökad inhemsk försörjningsgrad och klimatfrågor nu finns i allmänhetens medvetande.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen och avståndet mellan politik och konkreta handlingarna ökar.

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Även om hållbarhet som sådant diskuterats länge har trenden med begreppet cirkulära affärsmodeller nyligen satt fart. Samtidigt som flertalet företag kramar ut det sista ur den fossila världen letar många organisationer efter nya modeller.

Trendanalys – Statusskiftet

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Det här statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.