Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Trendbeskrivning

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska, snarare tvärt om. Allt färre orkar läsa, och än mindre ta till sig, långa nyanserade resonemang. Att välja enstaka frågeställningar och ämnen att engagera sig i är ett sätt att navigera i informationsträsket. Människor vill helst ha fakta, ett tydligt svart eller vitt svar. Konspirationsteorierna växer och åsikter presenteras som fakta. Kunskapen om Corona är ett exempel i tiden där många anser sig veta vad som är rätt och fel i ett komplicerat läge.

Trenden med så kallad faktaresistens har blivit ett begrepp som innebär att man omedvetet inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Faktaresistens i sig är inget nytt, det som är nytt är att det aldrig har varit lättare att undvika bevis som motsäger den egna åsikten och att det aldrig har varit lättare att hitta argument för den åsikt man har. Samtidigt förändras förtroendet för expertsamhället. Ökad insikt om att även forskarna är oense vilket bidrar till ökad polarisering och att man väljer sida.

Placering på trendkurvan

Trenden är relativt mogen men fenomenet har förstärkts med Coronapandemin och kommer att fortsätta att påverka oss. Trenden har potential att fortsätta växa ett tag till. En ökad insikt om polariseringens negativa effekter i form av låsta positioner i viktiga frågeställningar gör att utvecklingen bromsas.

Ny teknik som till exempel Artificiell Intelligens (AI) har potential att både förstärka och försvaga trenden. AI-system kommer att komplettera expertsamhället. Utplaning av trenden, det vill säga att polarisering uppnått ett tak och slutar växa kan ske relativt snart (2–3 år).

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

En ökad polarisering leder till ökad risk för konflikter. Företag tvingas att ta ställning och vara beredd på att bemöta opinion, nättroll och allt oftare även aktivism. Det handlar ofta om argumentation än fakta för att få igenom budskap. Fakta är inte längre fakta i traditionell mening. Tar man tydligt ställning riskerar man att möta oproportionerligt motstånd.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Aktivism och politisering

Samtidigt som engagemanget för partipolitik minskar tenderar det allmänna intresset för ställningstagande i samhällsfrågor av olika slag öka. Det politiska perspektivet tränger undan mycket i

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har ytterligare stärkts under coronapandemin. Längtan tillbaka är en trend som utrycker sig i ett ökat intresse för till exempel stadsodling

Trendanalys – Ut i det fria

Intresset för Friluftsaktiviteter ökar. Statusskiftet bidrar till att friluftintressen inte längre anses som töntiga, creddigheten ökar över alla generationer. Att till exempel få en plats i

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status och kan över tid vara på väg bort