Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Trendbeskrivning

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska, snarare tvärt om. Allt färre orkar läsa, och än mindre ta till sig, långa nyanserade resonemang. Att då välja enstaka frågeställningar och ämnen att engagera sig i är ett sätt att navigera i informationsträsket. Människor vill helst ha fakta, ett tydligt svart eller vitt svar. Kunskapen om Corona är ett exempel i tiden där det (än så länge) inte finns någon absolut sanning. Ingen vet egentligen vad som är rätt eller fel, men man tror att man vet det. Konspirationsteorierna växer och åsikter presenteras som fakta.

Trenden med så kallad faktaresistens har blivit ett begrepp som innebär att man omedvetet inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Faktaresistens i sig är inget nytt, det som är nytt är att det aldrig har varit lättare att undvika bevis som motsäger den egna åsikten och att det aldrig har varit lättare att hitta argument för den åsikt man har. Coronakrisen har drivit på trenden och ökar på polariseringen ytterligare pådrivet av några av världens mäktigaste ledare.

Placering på trendkurvan

Trenden är relativt mogen men fenomenet har förstärkts med Coronapandemin och kommer att fortsätta att påverka oss. Den har också potential att med ny teknik som till exempel Artificiell Intelligens (AI) växa sig ännu starkare. Utplaning av trenden, det vill säga att polarisering är en självklar del av tillvaron, skulle kunna ske relativt snabbt (3-5 år). På längre sikt, när yngre generationer som har bättre förståelse för källkritik än de generationer som inte vuxit upp i ett överflöd av information blir äldre, skulle faktaresistensen kunna minska igen.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

En ökad polarisering leder till ökad risk för konflikter. Företag tvingas att ta ställning och vara beredd på att bemöta opinion, nättroll och allt oftare även aktivism. Som företag gäller det att vara tydlig och slagkraftig för att höras i bruset. Det handlar ofta snarare om argumentering än fakta för att få igenom budskap. Känslobudskap blir vanligare och det finns en nyckfullhet i trenden. Tar man tydligt ställning riskerar man att få en annan grupp emot sig. Om man väljer att inte ta ställning riskerar man att lämna ett fönster öppet för andra med egen agenda.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Statusskiftet

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Det här statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.

Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så kallade kundresan, har blivit något av en självklarhet för företagens produkt- och tjänsteutveckling. Storytelling, det vill säga att nå kunden i bruset genom att appellera till känslor via en väl berättade historia var ett första steg mot känslovärden.

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

I spåren av ökad individualism, hälsomedvetenhet och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Det går inte längre att förutsätta att alla äter allt.

Trendanalys – Klimatsamvete

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp.