Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Trendbeskrivning

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska. Allt färre orkar läsa, och än mindre ta till sig, långa nyanserade resonemang. Att då välja enstaka frågeställningar och ämnen att engagera sig i är ett sätt att navigera i informationsträsket. Trenden med så kallad faktaresistens har blivit ett begrepp som innebär att man omedvetet inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Faktaresistens i sig är inget nytt, det som är nytt är att det aldrig har varit lättare att undvika bevis som motsäger den egna åsikten och att det aldrig har varit lättare att hitta argument för den åsikt man har.

Placering på trendkurvan

Trenden är mogen men fenomenet kommer att fortsätta att påverka och har potential att med ny teknik som t.ex., AI växa sig ännu starkare. Utplaning och avmattning av trenden kan ske på längre sikt (10-15 år) när yngre generationer som har bättre förståelse för källkritik än de generationer som inte vuxit upp i ett överflöd av information, blir äldre och kommer ut i arbetslivet. Detta skulle också kunna minska faktaresistensen på sikt.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

En ökad polarisering leder till ökad risk för konflikter. Företag tvingas att ta ställning och vara beredd på att bemöta opinion, nättroll och ibland även aktivism. Som företag gäller det att vara tydlig och slagkraftig för att höras i bruset. Det handlar ofta snarare om argumentering än fakta för att få igenom budskap. Känslobudskap blir vanligare och det finns en nyckfullhet i trenden. Tar man tydligt ställning riskerar man att få en annan grupp emot sig. Om man väljer att inte ta ställning riskerar man att lämna ett fönster öppet för andra med egen agenda.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle.

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.

Trendanalys – Framtidens mat

Aldrig har väl framtidens mat känts så spännande och omdiskuterad. Utgångspunkten är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för alltför stor press.

Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Känslor kommer att spela en allt större roll i framtiden. Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så kallade kundresan, har blivit något av en självklarhet för företagens produkt- och tjänsteutveckling.