Trendanalys – Längtan tillbaka

Trendbeskrivning

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har ytterligare stärkts under coronapandemin. Längtan tillbaka är en trend som utrycker sig i ett ökat intresse för till exempel stadsodling, REKO-ringar, jakt och hantverk. Ursprung, traditioner, genuinitet och praktiska kunskaper har ökat i betydelse och tar sig olika uttryck som till exempel ökat urbant intresse för ölbryggning, snustillverkning, möbel- och byggnadsvård. Pandemin har förändrat förutsättningarna och förstärkt utflyttningstendenserna från stadskärnor och fritidshusen ökar i värde.

Placering på trendkurvan

Fenomenet har funnits ett bra tag men i en alltmer orolig omvärld finns det fortfarande utrymme för ökat intresse för det lokala och ursprungliga. Det traditionella är något som människan alltid sökt sig tillbaka till i osäkra tider och Coronakrisen har spätt på trenden. Detta kan till och med vara starten på en ny grön våg. Trenden förväntas plana ut inom 3–5 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Den urbana människans längtan tillbaka är främst en möjlighet för det gröna näringslivet. Definitionen på genuint kommer dock kontinuerligt att förändras då nästkommande generationer kommer att ha en annan idé om vad som är genuint. Men att kopplas samman med det som lockar i det ursprungliga och naturliga kan vara en affärsmöjlighet för det gröna näringslivet, både för produkter och tjänster – oavsett föränderligheten. Genom att dela med sig av sin kompetens kan man skapa ökat intresse och mer försäljning om kunskaperna förpackas på rätt sätt. Dessutom ökar det förståelsen för landsbygdens villkor. Baksidan av trenden är en mer konserverande vision kring landsbygden – en mer idealiserad bild av landsbygden.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Ut i det fria

Intresset för Friluftsaktiviteter ökar. Statusskiftet bidrar till att friluftintressen inte längre anses som töntiga, creddigheten ökar över alla generationer. Att till exempel få en plats i

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status och kan över tid vara på väg bort

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trenden har fortfarande tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden. Artificiell Intelligens (AI) kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska, snarare tvärt om. Allt färre orkar läsa, och än mindre ta till sig, långa nyanserade resonemang.