Trendanalys – Längtan tillbaka

Trendbeskrivning

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle. Coronapandemin gör också att denna längtan till det ursprungliga och ”normala” förstärks. Längtan tillbaka är en trend som uttrycker sig i ett ökat intresse för till exempel stadsodling, bondens marknad, jakt och hantverk. Ursprung, traditioner, genuinitet och praktiska kunskaper har ökat i betydelse och tar sig olika uttryck som till exempel ökat urbant intresse för korvstoppning, svampodling och surdegsbak. Trenden innefattar också ett växande behov av att koppla ned sig, det vill säga ett ökat intresse för situationer och miljöer fria från uppkoppling.

Placering på trendkurvan

Fenomenet har funnits ett bra tag men i en alltmer orolig omvärld finns det fortfarande utrymme för ökat intresse för det lokala och ursprungliga. Det traditionella är något som människan alltid sökt sig tillbaka till i osäkra tider och Coronakrisen späder på detta. Då digitaliseringen med all sannolikhet inte kommer att minska i samhället kommer behovet av avkoppling från det digitala att växa sig ännu starkare. Trenden förväntas plana ut inom 2-3 år. Därefter skulle det kunna bli en ny grön våg.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Den urbana människans längtan tillbaka är en styrka för det gröna näringslivet. Definitionen på genuint kommer dock kontinuerligt att förändras då nästkommande generationer kommer att ha en annan idé om vad som är genuint. Men att kopplas samman med det som lockar i det ursprungliga och naturliga kan vara en affärsmöjlighet för det gröna näringslivet, både för produkter och tjänster – oavsett föränderligheten. Genom att dela med sig av sin kompetens kan man skapa ökat intresse och mer försäljning om kunskaperna förpackas på rätt sätt.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så kallade kundresan, har blivit något av en självklarhet för företagens produkt- och tjänsteutveckling. Storytelling, det vill säga att nå kunden i bruset genom att appellera till känslor via en väl berättade historia var ett första steg mot känslovärden.

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Faktaresistens har blivit ett begrepp som innebär att man omedvetet inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Faktaresistens i sig är inget nytt, det som är nytt är att det aldrig har varit lättare att undvika bevis som motsäger den egna åsikten och att det aldrig har varit lättare att hitta argument för den åsikt man har.

Trendanalys – Framtidens mat

Framtidens mat är här! Utgångspunkten i diskussionerna är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för stor press.

Trendanalys – Statusskiftet

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Det här statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.