Trendanalys – Längtan tillbaka

Trendbeskrivning

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle. Längtan tillbaka är en trend som uttrycker sig i ett ökat intresse för t ex stadsodling, bondens marknad, jakt och hantverk. Ursprung, traditioner, genuinitet och praktiska kunskaper har ökat i betydelse och tar sig olika uttryck som t.ex. ökat urbant intresse för korvstoppning, svampodling och surdegsbak. Trenden innefattar också ett växande behov av att koppla ned sig, dvs. ett ökat intresse för situationer och miljöer fria från uppkoppling.

Placering på trendkurvan

Fenomenet har funnits ett bra tag men i en alltmer orolig omvärld finns det fortfarande utrymme för ökat intresse för det lokala och ursprungliga. Det traditionella är något som människan alltid sökt sig tillbaka till i osäkra tider. Då digitaliseringen med all sannolikhet inte kommer att minska i samhället kommer behovet av avkoppling från det digitala att växa sig ännu starkare. Trenden förväntas plana ut inom 2-3 år.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Känslor kommer att spela en allt större roll i framtiden. Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så kallade kundresan, har blivit något av en självklarhet för företagens produkt- och tjänsteutveckling.

Trendanalys – Framtidens mat

Aldrig har väl framtidens mat känts så spännande och omdiskuterad. Utgångspunkten är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för alltför stor press.

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

I spåren av ökad individualism och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Många har en väldigt bestämd uppfattning om vad man ska eller inte ska äta.

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.