Trendanalys – Klimatsamvete

Trendbeskrivning

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp. Klimatsamvetet yttrar sig både i den allmänna debatten om klimatet och konkret handling. Störst fokus har legat på bilen, semestern och inte minst maten och i dess spår har skamsköljningar gått fram. Många vill uppriktigt göra något för att minska sina avtryck men då frågorna är komplexa kan enkla lösningar resultera i märkliga uttryck, inte sällan emotionella, som ibland mynnar ut i green-washing*. Företag använder begreppet klimatkompensation när de istället för att neutralisera själva utsläppen investerar eller finansierar i olika hållbarhetsprojekt eller forskning

Placering på trendkurvan

Trenden är säker och i full utveckling även om den begynnande lågkonjunkturen kommer att påverka hastigheten. Lägre disponibel inkomst kommer dels att sätta konsumenternas vilja att köpa mer hållbara produkter prov, dels kan en lägre disponibel inkomst bidra till att debatten om all konsumtion som grunden till utsläpp ta fart på riktigt. Att dessa faktorer samverkar med statusskiftet och det ökade klimatsamvetet stärker fenomenet som befinner sig i exponentiell utveckling. Kommer att plana ut om 2-5 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

En sannolik konsekvens är att konsumtion i sin helhet kommer att ifrågasättas allt mer. Att skambelägga konsumtion blir en väg för konsumenterna att motivera för sig själva varför de inte längre (kan) konsumera i samma takt. Företagens positioneringskrig på hållbarhetsarenan kommer att förstärkas och mynna ut i nya uttryck i nya affärsmodeller. Även för det gröna näringslivet gäller det att nå hem i debatten och ta position. God möjlighet finns till ökad efterfrågan på svenska varor och förståelse för det gröna näringslivets roll i samhälle och natur.

* Green-washing innebär att man genom olika aktiviteter (ofta omedvetet) försöker skapa en bild av att man själv är betydligt mer klimat- och miljövänlig än man rent objektivt är.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så kallade kundresan, har blivit något av en självklarhet för företagens produkt- och tjänsteutveckling. Storytelling, det vill säga att nå kunden i bruset genom att appellera till känslor via en väl berättade historia var ett första steg mot känslovärden.

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle. Coronapandemin gör också att denna längtan till det ursprungliga och ”normala” förstärks.

Trendanalys – Framtidens mat

Framtidens mat är här! Utgångspunkten i diskussionerna är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för stor press.

Trendanalys – Statusskiftet

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Det här statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.