Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Trendbeskrivning

Känslor kommer att spela en allt större roll i framtiden. Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så kallade kundresan, har blivit något av en självklarhet för företagens produkt- och tjänsteutveckling. Storytelling, dvs att nå kunden i bruset genom att appellera till känslor via en väl berättade historia var ett första steg mot känslovärden. Att ta reda på hur kunden faktiskt känner sig i olika situationer och sammanhang, helst i realtid, är en växande trend, vi kallar den känslostyrt 2.0.

Placering på trendkurvan

Trenden ligger under tidig mognad och har potential att accelerera i närtid med en mognadshorisont på 5-10 år.
Tekniken finns men ytterligare tekniker och applikationer kommer att utvecklas för att djupare förstå konsumenten. Redan idag testas ansiktsigenkänning i butik i Sverige. Överlag blir detta en möjlighet att ytterligare tolka marknaden. Risken ligger i att inte hänga med och kunna leverera till den som har möjlighet att utnyttja tekniken.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Att appellera till känslor kommer att kännas mer äkta i en alltmer datastyrd värld, även om de känslor man känner blir till data. I framtiden kommer AI-teknik att kunna läsa av ansiktsuttryck och rörelsemönster, både i butik och på webben. Detta, eventuellt i kombination med biometriska lösningar, kan ge företag information om kundens känslotillstånd i olika tillfällen och situationer. Kunskapen om känslor kan användas till att förbättra produkter och upplevelser och ta begreppet skräddarsytt till en ny nivå.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle.

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

I spåren av ökad individualism och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Många har en väldigt bestämd uppfattning om vad man ska eller inte ska äta.

Trendanalys – Framtidens mat

Aldrig har väl framtidens mat känts så spännande och omdiskuterad. Utgångspunkten är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för alltför stor press.

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska.