Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Trendbeskrivning

Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så kallade kundresan, har blivit något av en självklarhet för företagens produkt- och tjänsteutveckling. Storytelling, det vill säga att nå kunden i bruset genom att appellera till känslor via en väl berättade historia var ett första steg mot känslovärden. Att ta reda på hur kunden faktiskt känner sig i olika situationer och sammanhang, helst i realtid, är en växande trend, vi kallar den känslostyrt 2.0.

Placering på trendkurvan

Trenden ligger under tidig mognad i butik, på webben har det kommit längre. Trenden har i butik potential att accelerera i närtid med en mognadshorisont på 5-10 år. På webben ökar trenden snabbt när näthandeln ökar. Tekniken finns och blir alltmer accepterad, men ytterligare tekniker och applikationer kommer att utvecklas för att djupare förstå konsumenten. Ju större konkurrensen blir om kunderna i en ekonomiskt pressad situation, desto mer kreativa lösningar lär vi se. Att appellera till konsumentens känslor blir inget undantag. Men det finns samtidigt en risk att trenden rekylerar, att folk börjar protestera av integritetsskäl.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Att appellera till känslor kommer att kännas mer äkta i en alltmer datastyrd värld, även om de känslor man känner blir till data. Redan nu kan AI-teknik (Artificiell Intelligens) läsa av ansiktsuttryck och rörelsemönster, både i butik och på webben. Detta, eventuellt i kombination med biometriska lösningar, kan ge företag information om kundens känslotillstånd vid olika tillfällen och i olika situationer. Kunskapen om känslor kan användas till att förbättra produkter och upplevelser och ta begreppet skräddarsytt till en ny nivå. Det kan bli en form av känslomässig nudging. Nudging kan till exempel vara att erbjuda mindre lunchtallrikar för att minska risken för matsvinn. Risken ligger i att inte hänga med och kunna leverera till den som har möjlighet att utnyttja tekniken.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Klimatsamvete

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp.

Trendanalys – Framtidens mat

Framtidens mat är här! Utgångspunkten i diskussionerna är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för stor press.

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle. Coronapandemin gör också att denna längtan till det ursprungliga och ”normala” förstärks.

Trendanalys – Statusskiftet

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Det här statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.