Trendanalys – Innovationsracet

Trendbeskrivning

Innovation är grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När den fysiska produkten står för en allt mindre del av värdeskapandet, räcker det inte längre att bara fokusera på att minimera kostnader. Innovationer nuförtiden är ofta de tjänster, upplevelser och mervärden som företag kan ta betalt för. Teknikutvecklingen underlättar att utnyttja möjligheterna i omvärlden vilket kan bli en avgörande konkurrensfördel.

Placering på trendkurvan

Innovationsracet har pågått under en lång tid, men det finns fortfarande en tillväxtpotential för det gröna näringslivet. Världen har alltid ansetts bli mer och mer komplex och tekniken har alltid ansetts utvecklas fortare än någonsin. Därför placerar vi denna trend som mogen. Inte desto mindre måste man som företag ha innovationsracet i bakhuvudet för att inte blir obsolet.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Samarbete kring innovation och förmågan att skapa nya idéer i kombination med konsumentinsikt blir i allt större utsträckning en nyckel till framgång. I Sverige ligger livsmedelskedjan långt efter andra branscher i innovationssatsningar och konkurrenskraften kommer att utmanas av nya och oväntade aktörer. En stärkt innovationsförmåga för att hitta nya marknadsmöjligheter är centralt för både enskilda företag och för branschens förmåga att öka svensk marknadsandel och tillvarata exportmöjligheter. Självförsörjning på gården, cirkulär ekonomi och möjlighet att sälja på mervärdesmarknaden snarare än volym är exempel på viktiga faktorer för att hänga med i innovationsracet. Företagaren måste överväga möjligheter till innovering för att inte hamna på efterkälken.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) har

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har ytterligare stärkts under coronapandemin. Längtan tillbaka är en trend som utrycker sig i ett ökat intresse för till exempel stadsodling