Trendanalys – Innovationsracet

Trendbeskrivning

Innovation är egentligen något grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När produktionen står för en allt mindre andel av värdeskapandet, räcker det inte längre att bara fokusera på att minimera kostnader. Det är främst de tjänster, upplevelser och mervärden som levereras som företag kan ta betalt för. I takt med att teknikens möjligheter snabbt växer är det förmågan att faktiskt tänka ut hur vi ska nyttja möjligheterna i omvärlden till fullo som blir en avgörande konkurrensfördel.

Placering på trendkurvan

Innovationsracet har pågått under en lång tid. Världen har alltid ansetts bli mer och mer komplex och tekniken har alltid ansetts utvecklas fortare än någonsin. Därför placerar vi denna trend som mogen. Inte desto mindre måste man som företag ha innovationsracet i bakhuvudet för att inte blir obsolet.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Samarbete kring innovation och förmågan att skapa nya idéer i kombination med konsumentinsikt blir i ännu större utsträckning nyckel till framgång. I Sverige ligger livsmedelskedjan långt efter andra branscher i innovationssatsningar och konkurrenskraften kommer att utmanas. En stärkt innovationsförmåga i form av företagsutveckling för att hitta nya marknadsmöjligheter är en nyckelfaktor för både enskilda företag och för branschens förmåga att mota import och tillvarata exportmöjligheter.

 

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Gig-ekonomin

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Denna form är fortfarande vanligast men trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb börjar få en allt större inverkan på arbetslivet.

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt blir alltmer relevant för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare.

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska.