Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trendbeskrivning

I spåren av ökad individualism och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Många har en väldigt bestämd uppfattning om vad man ska eller inte ska äta. Bakgrunden kan vara hälsoskäl som diabetes, religion eller andra moraliska och etiska skäl. Det går inte längre att förutsätta att alla äter allt. Vi kan numera via sociala medier berätta om våra individuella matval för större grupper av människor vilket växelvis stärker vårt beteende och våra uppfattningar.

Placering på trendkurvan

En trend som bortsett från frukost och uteätande fortfarande har tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden, AI kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer ska äta beroende på vilken preferens man vill maximera, tex hållbarhet, hälsa eller individuella smakpreferenser. Tittar vi på den yngre generationen finns det all anledning att tro att trenden med individuella matval fortsätter att öka. Ungdomar är värdedrivna och visar sitt engagemang genom vad de äter. Det finns inte heller samma sociala spärr kring att ha åsikter om vad andra äter. Trenden bör vara mogen om 5-10 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Ett ännu större och mer individualiserat intresse för vad vi äter kommer att medföra att efterfrågan på nya måltidslösningar ökar. Att kunna producera det som efterfrågas och bevisa de efterfrågade egenskaperna eller kvalitén blir betydelsefullt i konkurrensen. Konsumenter kommer att förvänta sig transparens. Det finns ett potentiellt hot i trenden som kommer från drivkrafterna bakom, dvs. principbeslut av konsumenter baserat på påståenden eller forskningsrön som inte alltid är korrekta men potentiellt kan orsaka stora förändringar i konsumtionsmönster.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska.

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle.

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.

Trendanalys – Klimatsamvete

Ett klimatsamvete börjar bre ut sig och få fäste i befolkningen, klimatångest har blivit ett välkänt begrepp.