Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trendbeskrivning

I spåren av ökad individualism, hälsomedvetenhet och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Många har en väldigt bestämd uppfattning om vad man ska eller inte ska äta. Bakgrunden kan vara hållbarhet, hälsoskäl, religion eller andra moraliska och etiska skäl. Det går inte längre att förutsätta att alla äter allt. Vårt beteende och våra uppfattningar förstärks av möjligheten att få information och dela med oss av våra individuella matval i sociala kanaler.

Placering på trendkurvan

Trenden har fortfarande tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden. Artificiell Intelligens (AI) kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer ska äta beroende på vilken preferens man vill maximera. Tittar vi på den yngre generationen finns det all anledning att tro att trenden med individuella matval fortsätter att öka. Det finns inte längre samma sociala spärr kring att ha åsikter om vad andra äter. Trenden kan vara mogen redan om 5 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Ett ännu större och mer individualiserat intresse för vad vi äter kommer att medföra att efterfrågan på nya måltidslösningar ökar. Att kunna producera det som efterfrågas och bevisa de efterfrågade egenskaperna eller kvalitén blir betydelsefullt i konkurrensen. Konsumenter kommer att förvänta sig transparens. Det finns ett potentiellt hot i trenden som kommer från drivkrafterna bakom, det vill säga principbeslut av konsumenter baserat på påståenden eller forskningsrön som inte alltid är korrekta men potentiellt kan orsaka stora förändringar i konsumtionsmönster. Det finns också en risk att inte hänga med när marknadspreferenserna ändras.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska, snarare tvärt om. Allt färre orkar läsa, och än mindre ta till sig, långa nyanserade resonemang.

Trendanalys – Aktivism och politisering

Samtidigt som engagemanget för partipolitik minskar tenderar det allmänna intresset för ställningstagande i samhällsfrågor av olika slag öka. Det politiska perspektivet tränger undan mycket i

Trendanalys – Ut i det fria

Intresset för Friluftsaktiviteter ökar. Statusskiftet bidrar till att friluftintressen inte längre anses som töntiga, creddigheten ökar över alla generationer. Att till exempel få en plats i

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har ytterligare stärkts under coronapandemin. Längtan tillbaka är en trend som utrycker sig i ett ökat intresse för till exempel stadsodling