Trendanalys – Gig-ekonomin

Trendbeskrivning

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) har fått få en allt större inverkan på arbetslivet. Spannet går från till exempel att hämta skräp, köra bud, sälja kommunikativa tjänster till konsulting av avancerad IT-utveckling. En ny fragmenterad arbetsmarknad har växter fram vilket i sin tur kan ledera till ökande klyftor i samhället. Nya typer av bolag som bygger på gig-ekonomin skapas.

Placering på trendkurvan

Gig-ekonomin är inget nytt fenomen, men när arbetslösheten är hög kommer gig-ekonomin snarare öka än minska. Från att tidigare ha valt att bli gigare har flera i spåren av pandemin att tvingas att bli det. Det genuina intresset för att vara entreprenör kan komma att minska när allt fler tvingas in i gig-ekonomin. Okvalificerade arbetsuppgifter ökar. Fackliga åtgärder och behovet av en tryggad inkomst, i form av anställning eller a-kassa är dock positiva faktorer för den fortsatta utvecklingen, tex Foodora och Transport som har långt framskridna planer att teckna ett kollektivavtal. När plattformarna och regler för gig-ekonomin mognat kommer tillväxten av gig-ekonomin att plana ut men det kan ta tid, upp mot 4–8 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Trenden ger möjlighet att lättare köpa tillfällig arbetskraft, både kvalificerad (till exempel rådgivning, teknikutveckling etc.) och mindre kvalificerad arbetskraft. Den har även betydelse för den gröna entreprenören som kan sälja sin egen överkapacitet inom och utom branschen, ett fenomen som redan finns men som kan utvecklas. Med gig-ekonomin följer också en mindre förutsägbar privatekonomi och ett potentiellt minskat utrymme för privat konsumtion. Det kan i sin tur slå mot efterfrågan på mervärden och nischprodukter från det gröna näringslivet.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När den fysiska produkten står för en allt mindre del av värdeskapandet

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status och kan över tid vara på väg bort