Trendanalys – Gig-ekonomin

Trendbeskrivning

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb (gig) börjar få en allt större inverkan på arbetslivet. Spannet går från att hämta skräp hos någon och ta det till återvinningen till avancerad IT-utveckling. En ny fragmenterad arbetsmarknad växer fram vilket i sin tur kan leda till ökande klyftor i samhället. Nya typer av bolag som bygger på gig-ekonomin kommer att skapas.

Placering på trendkurvan

Gig-ekonomin är inget nytt fenomen, men när arbetslösheten nu skjuter i höjden kommer gig-ekonomin troligtvis att mattas av när efterfrågan på konsulttjänster minskar. Från att i högkonjunkturen ha valt att bli gigare kommer flera i lågkonjunkturen att tvingas att bli det. Det genuina intresset för att vara entreprenör kan komma att minska när allt fler tvingas in i gig-ekonomin. Okvalificerade arbetsuppgifter (till exempel hämta skräp eller leverera mat) kan öka men samtidigt minskar inflödet av nyanländ arbetskraft. Fackliga åtgärder och behovet av en tryggad inkomst, i form av anställning eller a-kassa är också dämpande faktorer för den tidigare så självklara utvecklingen. När plattformarna och regler för gig-ekonomin mognat kommer trenden att plana ut men det kan ta tid, upp mot 5-10 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Trenden ger möjlighet att lättare köpa tillfällig arbetskraft, både kvalificerad (till exempel rådgivning, teknikutveckling etc.) och mindre kvalificerad arbetskraft. Den har även betydelse för den gröna entreprenören som kan sälja sin egen överkapacitet inom och utom branschen. Ett nytt yrke som kan uppstå är ”Gig-managers” som underlättar matchningen mellan uppdragsgivare och ”gigare”. Med gig-ekonomin följer också en mindre förutsägbar privatekonomi och ett potentiellt minskat utrymme för konsumtion. Det kan i sin tur slå mot mervärden och nischprodukter från det gröna näringslivet.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare.

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är egentligen något grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När produktionen står för en allt mindre andel av värdeskapandet, räcker det inte längre att bara fokusera på att minimera kostnader.

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv. Den globala kunskapsnivån kommer ständigt att växa och konkurrensen i att vara innovativ hårdnar. Det gäller att inte hamna efter.

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.