Trendanalys – Framtidens mat

Trendbeskrivning

Framtidens mat är här! Utgångspunkten i diskussionerna är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för stor press. Efter en lång tid när diskussionen om framtidens mat varit högaktuell och spännande börjar diskussionerna inte längre kännas lika nydanande. Allt fler faktiska produkter som tidigare benämnt som framtidens mat kommer ut på marknaden. I de många framtidsscenarion som målats upp finns det ett antal återkommande utsikter som grundar sig på trender av idag, till exempel: proteinskiftet inklusive ”peak meat” och insektsprotein, innovativ mat som labbodlat kött, “nya” produktionsmetoder som akvaponisk och vertikal odling men även större fokus på matsvinn och säsong.

Placering på trendkurvan

Det tar tid att förändra matvanor, både ur produktions-, inköps- och konsumtionsaspekten, men själva pratet och fokuset på framtidens mat har mognat och borde nå sin höjdpunkt inom några år. Växtbaserat protein, labbodlat kött och nya produktionsmetoder finns redan på marknaden och en ny expontentiell tillväxtfas kan väntas. En lågkonjunktur kommer troligtvis skynda på avmattningen i diskussionerna om framtidens mat till förmån för lågprissegmentet.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Klimatdiskussionen och den alltmer individualistiska inställningen till kosten driver på diskussionerna om framtidens mat. Nya tekniska möjligheter och innovationer i branschen driver också en framåtsyn. Detta har inverkan på vilka aktörer som verkar i livsmedelskedjan och därmed hur konkurrensen och förutsättningarna utvecklas. En konsekvens av flera undertrender är att många sannolikt kommer att vilja positionera sig ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gäller att förstå trenderna och ha en tydlig strategi för hur man som företag ska förhålla sig till förändrade förutsättningar på marknaden.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så kallade kundresan, har blivit något av en självklarhet för företagens produkt- och tjänsteutveckling. Storytelling, det vill säga att nå kunden i bruset genom att appellera till känslor via en väl berättade historia var ett första steg mot känslovärden.

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

I spåren av ökad individualism, hälsomedvetenhet och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Det går inte längre att förutsätta att alla äter allt.

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Faktaresistens har blivit ett begrepp som innebär att man omedvetet inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Faktaresistens i sig är inget nytt, det som är nytt är att det aldrig har varit lättare att undvika bevis som motsäger den egna åsikten och att det aldrig har varit lättare att hitta argument för den åsikt man har.

Trendanalys – Statusskiftet

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Det här statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.