Trendanalys – Framtidens mat

Trendbeskrivning

Aldrig har väl framtidens mat känts så spännande och omdiskuterad. Utgångspunkten är att jorden kommer att behöva föda 10 miljarder människor till 2050 men att med dagens ökande konsumtion, produktionsmetoder och distribution så utsätts miljön för alltför stor press. I de många framtidsscenarion som målas upp finns det ett antal återkommande utsikter som grundar sig på trender av idag, till exempel: proteinskiftet inklusive ”peak meat” och insektsprotein, innovativ mat som labbodlat kött, “nya” produktionsmetoder som akvaponisk och vertikal odling men även större fokus på matsvinn och säsong.

Placering på trendkurvan

Det tar tid att förändra matvanor, både ur produktions- inköps- och konsumtionsaspekten, men själva pratet och fokuset på framtidens mat börjar mogna och borde nå sin höjdpunkt om 2-3 år. Vi ser att allt fler nyheter tar sig in på marknaden, t.ex. växtburgare och mat som är vertikalt odlad. En framtida eventuell lågkonjunktur kommer skynda på avmattningen i diskussionerna om framtidens mat till förmån för lågprissegmentet.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Klimatdiskussionen och den alltmer individualistiska inställningen till kosten driver på diskussionerna om framtidens mat. Nya tekniska möjligheter och innovationer i branschen driver också en framåtsyn. Detta har inverkan på vilka aktörer som verkar i livsmedelskedjan och därmed hur konkurrensen och förutsättningarna utvecklas. En konsekvens av flera undertrender är att många sannolikt kommer att vilja positionera sig i ett hållbarhetsperspektiv.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska.

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle.

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

I spåren av ökad individualism och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Många har en väldigt bestämd uppfattning om vad man ska eller inte ska äta.

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status. Statusskiftet uttrycker sig på flera sätt.