Trendanalys – Finns i sjön

Trendbeskrivning

Generering samt analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag. Finns i sjön blir ett uttryck för hur datamängder i större utsträckning samlas i gemensamma “datasjöar” för att stödja verksamhetsutveckling i en mer integrerad värdekedja. Värdeutbytet av data blir högre om det kan kombineras med datakällor från alla delar i värdekedjan.

Placering på trendkurvan

Det är en förhållandevis säker och växande trend som befinner sig i en tillväxtfas nära acceleration. När tillgången på data når en kritisk massa och resultaten börjar visa sig kommer trenden att växa fort. Värdeutbyte av data kräver samordning vilket också tar tid att få till. Om 10-15 år kommer det vara självklart att aktörer längre fram i kedjan tar del av produktionsrelaterad data för att optimera försäljning. Balansen mellan hot och möjlighet avgörs hur man som primärproducent lyckas positionera sin verksamhet.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

  • I förlängningen leder en öppen databasinfrastruktur till en mer responsiv livsmedelskedja där delandet av information ökar möjligheten att snabbt agera och anpassa sig när kundpreferenser skiftar.
  • Växande dataflöden bidrar vidare till att värdekedjor sätts under ett allt starkare integrationstryck och primärproducenter blir mer sammankopplade med andra aktörer.
  • Data är en råvara som allt fler aktörer vill ha tillgång till och mycket av den skapas hos bonden som således sitter på ett nytt värde att förvalta

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig