Trendanalys – Finns i sjön

Trendbeskrivning

Generering och analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag. Finns i sjön blir ett uttryck för hur datamängder i större utsträckning samlas i gemensamma “datasjöar” för att stödja verksamhetsutveckling i en allt mer integrerad värdekedja. Värdeutbytet av data blir högre om det kan kombineras med datakällor från alla delar i värdekedjan.

Placering på trendkurvan

Det är en förhållandevis säker och växande trend som befinner sig i en tillväxtfas nära acceleration. När tillgången på data når en kritisk massa och resultaten börjar visa sig kommer trenden att växa fort. Värdeutbyte av data kräver samordning vilket också tar tid att få till. Om 5–10 år kommer det vara självklart att aktörer längre fram i kedjan tar del av produktionsrelaterad data för att optimera försäljning. Balansen mellan hot och möjlighet avgörs av hur man som primärproducent lyckas positionera sin verksamhet.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

  • I förlängningen leder en öppen databasinfrastruktur till en mer responsiv livsmedelskedja där delandet av information ökar möjligheten att snabbt agera och anpassa sig när kundpreferenser skiftar. Detta kan bli en utmaning för jordbruket som har längre ledtider.
  • Växande dataflöden bidrar vidare till att värdekedjor sätts under ett allt starkare integrationstryck. Primärproducenter blir mer sammankopplade med andra aktörer och får ett ökat behov att .hävda sig i den relationen.
  • Data är en råvara som allt fler aktörer vill ha tillgång till. Mycket av den skapas hos bonden som därför sitter på ett nytt värde att förvalta.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Race to Trace

Spårbara processer blir en viktigare konkurrensfaktor i jordbruket. Inte minst gäller det hållbarhetsarbetet. Lantbrukare har idag svårt att ta betalt för en klimateffektiv produktion eftersom

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra (Internet of Things/ IoT) suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna.

Trendanalys – Livslångt lärande

Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället just nu. Nya arbetsuppgifter och nya krav på kompetens och kompetensutveckling blir en naturlig konsekvens av

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status och kan över tid vara på väg bort