Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

Trendbeskrivning

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar (IoT) kommunicerar med varandra suddas gränserna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk. Fler uppkopplade enheter innebär fler ingångar för sabotörer och gör det möjligt att genomföra massiva attacker mot känsliga mål. Konsekvenserna av en cyberattack blir potentiellt större och cybersäkerheten blir viktigare för såväl samhället i stort som enskilda företag, organisationer och individer.

Placering på trendkurvan

Utmaningarna inom cyberarenan växer kontinuerligt i omfattning, frekvens och effekt. 5G, kommer att påskynda och möjliggöra utvecklingen med en cybersäkerhetsutmaning av hittills oskådade proportioner som följd, därav den tidiga positionen i tillväxtkurvan med potential till exponentiell tillväxt allteftersom informationstätheten ökar och IoT-tekniken appliceras i större utsträckning. Om 10 år bör trenden plana ut.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Generellt råder en relativt naiv syn på it-säkerhet inom lantbruket. Informationstätheten är fortfarande på en låg nivå jämför¨t med andra industrisektorer. Ett strukturerat säkerhetsarbete kring hot, risker och sårbarheter och hur de kan hanteras och undvikas blir allt viktigare. Möjligheten för extern part att ”justera” precisionsodling, styra autonoma fordon och kontrollera mjölkrobotar etc kan ställa till oerhörd skada för den enskilde företagaren. Dataintrång och rena sabotage kan leda till en mer skeptisk syn på nya teknologier i lantbruket.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig