Trendanalys – Aktivism och politisering

Trendbeskrivning

Samtidigt som engagemanget för partipolitik minskar tenderar det allmänna intresset för ställningstagande i samhällsfrågor av olika slag öka. Det politiska perspektivet tränger undan mycket i debatten och det mesta kan idag politiseras, alltifrån sexistiska uttalanden till corona till fotbolls-VM. Fler vill bidra mer till samhället och i de yngre generationerna finns en ökad uppfattning av att man faktiskt har möjlighet att påverka. En ny typ av engagemang växer fram ofta baserat på tillfälliga aktioner. Greta Thunbergs skolstrejker är ett exempel i tiden men också ett fenomen som sannolikt stärkt den uppfattningen till påverkansmöjlighet bland unga och inspirerar till engagemang. Andra samtida exempel är nätverken bakom Aurora och Gamestops aktieköp. Parallellt till denna typ av lagliga sammanslutningar finns det även grupper som är beredda att ta politiska åsikter till handgripligheter, aktivismen ökar generellt.

Placering på trendkurvan

Med en ökad klimatoro och en utbredd frustration över att politiken inte tycks klara att lösa samhällets problem finns risken att allt fler tar saken i egna händer och att aktivismen ökar och på sikt normaliseras. Ökad klimataktivism är att vänta och kanske även den högervridna versionen ekofascism. Trenden är i början av en stark tillväxtfas och Företagare som anses stå i vägen eller i motsats till en önskad utveckling kan komma att drabbas i än större utsträckning och behöver förhålla sig till utvecklingen.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Med en större skepticism till politiken förväntar sig konsumenter att företag och organisationer tar ett större samhällsansvar idag. Att bidra till samhällsnytta är inte längre alltid ett unikt försäljningsargument utan går mer åt att bli en hygienfaktor. Företag svarar i större utsträckning på denna trend med så kallad syftesdriven marknadsföring – man vill visa hur man bidrar till samhällsnyttan och sälja till aktivistsjälar med ett högre syfte. Det är dock en allt svårare väg att ta, för att lyckas höja kundlojaliteten måste syftet måste vara ärligt förankrat med affärsstrategin, annars kan det få motsatt effekt.

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har ytterligare stärkts under coronapandemin. Längtan tillbaka är en trend som utrycker sig i ett ökat intresse för till exempel stadsodling

Trendanalys – Ut i det fria

Intresset för Friluftsaktiviteter ökar. Statusskiftet bidrar till att friluftintressen inte längre anses som töntiga, creddigheten ökar över alla generationer. Att till exempel få en plats i

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status och kan över tid vara på väg bort

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trenden har fortfarande tillväxtpotential. Digitaliseringen ger utrymme till ökad utbredning av trenden. Artificiell Intelligens (AI) kommer sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer