Trädgårdsproducenterna ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

ORON FÖR SÄSONGSBEMANNINGEN var stor i trädgårdsnäringen under våren på grund av rådande pandemi. Tack vare tidiga insatser klassades delar av trädgårdsnäringen som samhällsnyttig. Utländsk arbetskraft fick därför undantag från inreseförbudet som gällde till 19 maj så flertalet kunde komma till sina arbetsplatser inom frukt, bär och grönsaker.

Jämfört med första kvartalet 2020 steg konjunkturindex för trädgårdsnäringen kraftigt från 106,5 till 115,3 under kvartal 2. Trädgårdsnäringen uppvisar fortsatt styrka under början av kvartal 3, med index 114,1.

Produktionen har utvecklats bra under hela året samtidigt som efterfråge- och lönsamhetssituationen är mycket positiv. De enda orosmolnen kvartal 3 är svagare prisutveckling på de egna produkterna framöver samt oro för prisökningar på insatsvaror som plantor, lökar, knölar och utsäde när kronkursen stärks.

Samtliga produktionsinriktningar ligger över 100 i början av kvartal 3 och särskilt positiva är man inom frukt, frilandsgrönsaker och prydnadsväxtodling. Samtidigt har covid-19 inneburit ökat intresse för hemmet och trädgården vilket lett till ökad efterfrågan på bland annat prydnadsväxter.

För växthusgrönsaker har index däremot fallit det senaste kvartalet vilket kan bero på att holländskt överskott av tomater har sålts väldigt billigt i Sverige och andra länder. Det har tidvis inneburit extremt låga priser i producentled på svenska tomater.