Trädgård: Fortsatt nedåt för trädgårdsnäringen

Trädgårdsindex fortsätter att falla i kvartal 1 till rekordlåga 90. Inledningen av året är försäsong för många produktionsinriktningar vilket gör dem extra sårbara för kostnadsutvecklingen på insatsvarusidan. Det har påverkat likviditeten och risken i branschen. Riskbilden förvärras ytterligare av osäkerhet när det gäller tillgång till säsongsarbetskraft.

Båda produktionsinriktningarna kopplade till växthus, det vill säga prydnadsväxter och växthusgrönsaker, ser negativt på konjunkturen. De höga priserna på el orsakar stora problem. Vissa företag har valt att stänga av elen helt, andra väljer att dra ned på ljus och värme och förlänger därmed försäsongen. Det finns också starka indikatorer på att frilandsföretag drar ned på odlade arealer vilket leder till ett minskat utbud av svensk potatis och morot.

Det fortsatt höga kostnadsläget för insatsvaror påverkar även synen på lönsamheten. Den bedöms som mycket negativ jämfört med samma period förra året. Lönsamheten inför kommande säsong bedöms dock mer positiv. Branschen upplever fortfarande en mycket god efterfrågan och index indikerar att man förväntar sig att marknaden kommer att betala en del av merkostnaderna. Fruktföretagen har en mer positiv syn på konjunkturen i kvartal 1. De har nyligen avslutat en säsong där Sverige fick en relativ kon-kurrensfördel när tidig frost förstörde delar av skörden i Mellaneuropa.

Fruktproduktion har mindre behov av diesel och kostnaden på insatsvaror drabbar inte dem lika hårt jämfört med branschen i stort.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex faller ytterligare – lägsta nivån i indexets historia – LRF

Animalier: Dämpat fall för animalieindex

Animalieindexets fall från det förra kvartalet har dämpats. Index sjunker från 76 till 75 och hamnar en knapp enhet under det förra kvartalet. Även om…

Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men dyra insatspriser fortsätter oroa

Indexet för förädling och tjänster sjunker med knappt två enheter och dyker därmed inte lika kraftigt som under förra kvartalet. Efterfrågan är överlag stor men…

Skogsbruk: Skogsbruksindex sjunker kraftigt

Index för skog gör sin största nedgång hitintills, med 8 enheter, till 106. Det hamnar därmed strax under kvartal 1, 2021. Trots detta är skogbrukssindex…

Grönt näringslivsindex: Fortsatt nedgång

Priset på insatsvaror fortsätter att slå rekordhårt. Grönt näringslivsindex bygger på uppfattningen om konjunkturen bland företagare i de gröna näringarna. Frågorna berör produktion, priser på…