Tekniken är inte ny!

Det talas mycket om hydroponisk odling och vertikalodling som vore det ny teknik. Men skiftet från jordodling till hydroponisk odling började redan på 50-talet och slog igenom stort på 70-talet. 100 % av svensk, konventionell växthusodling av köksväxter sker idag med hydroponisk odling. Så vad består det nya av? Jordmån kontaktade Karl-Johan Bergstrand på SLU för att få veta mer. Han forskar och undervisar i växthusodling, odling i kontrollerat klimat med artificiellt ljus, gödsling och hydroponik.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig