Tekniken är inte ny!

Det talas mycket om hydroponisk odling och vertikalodling som vore det ny teknik. Men skiftet från jordodling till hydroponisk odling började redan på 50-talet och slog igenom stort på 70-talet. 100 % av svensk, konventionell växthusodling av köksväxter sker idag med hydroponisk odling. Så vad består det nya av?
Jordmån kontaktade Karl-Johan Bergstrand på SLU för att få veta mer. Han forskar och undervisar i växthusodling, odling i kontrollerat klimat med artificiellt ljus, gödsling och hydroponik.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Spaning – Odling av fisk och grönt i hyresfastighet

Stockholmshem påbörjar försök med odling av grönsaker och matfisk i en hyresfastighet i Solberga, ett bostadsområde i södra Stockholm.

Hur påverkas etablerade trädgårdsföretag av stadsodlingar?

Stadsodlarna tar idag ut premiumpriser för sina produkter jämfört med detaljhandeln. Sannolikt utvecklas ett nytt premiumsegment som komplement till dagens konventionella och ekologiska sortiment.

FutuFarm introducerar containerodling i Norden

I Europa finns i dagsläget ett 10-tals containerodlingar. FutuFarms vill nu introducera sådan odling också i Sverige.

Stadsodling – en pusselbit i matförsörjningen

När Grönska startades för några år sedan var tanken att producera grönsaker och örter som är hållbart och lokalt producerade och som skulle bidra till att minska importen samt kapa leden från producent till konsument.