Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Trendbeskrivning

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv. Den globala kunskapsnivån kommer ständigt att växa och konkurrensen i att vara innovativ hårdnar. Spetskompetens blir därför avgörande för hur attraktiv en arbetstagare är – oavsett bransch. Som följd är kompetensbrist ett sannolikt scenario då efterfrågan på specialistkompetens lär öka snabbare än antalet människor med rätt utbildning.

Placering på trendkurvan

Frihandel är centralt för ökad specialisering och vi har sett en period med ökade avtal samtidigt som protektionismen växer. Teknisk utveckling har också avgörande betydelse för trendens acceleration. Vi är ännu bara i startgroparna för vad AI eventuellt kan bidra med och vad automatiseringen innebär för vår bransch, detta gör att trenden bedöms ligga i början av en stark tillväxtfas som kommer att vara under de närmaste 5 till 10 åren beroende på hur hårt en eventuell lågkonjunktur slår.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Företag inom det gröna näringslivet måste specialisera sig om man vill konkurrera på en internationell marknad. En ökad specialisering gör organisationer mer beroende av varandra för att skapa en helhet kring sitt erbjudande. Behovet av spetskompetens kommer att variera över tid och livslångt lärande i form av kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare. Inte minst i DGN där multikompetens redan nu är nödvändigt. En konsekvens av trenden är att geografisk placeringen av företag behöver ta mer hänsyn till var den kvalificerade arbetskraften finns, något som är en stor utmaning för dagens DGN.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Gig-ekonomin

Trendbeskrivning Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Denna form är fortfarande vanligast men trenden från traditionella jobb med fast…

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Trendbeskrivning Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt blir alltmer relevant för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också…

Trendanalys – Innovationsracet

Trendbeskrivning Innovation är egentligen något grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När produktionen står för en allt mindre andel…

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

Trendbeskrivning När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar (IoT) kommunicerar med varandra suddas linjerna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt…