Spaning – Yara och IBM i datasatsning

Tillsammans ska de utveckla ett världsledande datasamarbete för nya insikter och ökad produktivitet i jordbruket. Yaras agrara spetskompetens och IBM som framstående leverantör av datakraft och AI-lösningar är utgångspunkten i samarbetet.

Målsättningen är att täcka närmare 7 procent av jordens jordbruksmark, ca 100 miljoner hektar. Successivt kommer den digitala plattformen inkludera flera parametrar för att förbättra de förklaringsmodeller och rekommendationer som genereras. De första tjänsterna kommer att börja att levereras under hösten 2019. På sikt är tanken att plattformen ska inkluderas i IBM food trust, IBM:s blockchain-lösning för livsmedelskedjan.

Jordmåns spaning

En i raden av intressanta datasamarbeten i jordbruket som aviserats under de senaste åren. Yara må ha den agrara kompetensen men har de den tekniska infrastrukturen som krävs för att samla in fältdata såsom maskintillverkare likt John Deere har? Yara levererar huvudsakligen insatsvaror i jordbruket, detta är en tydlig förflyttning mot ökat tjänsteinnehåll. IBM söker antagligen saknade pusselbitar i sitt blockchainpussel för livsmedelssytemet.

Källa: https://www.futurefarming.com/Tools-data/Articles/2019/4/Yara-and-IBM-to-develop-digital-farming-platform-421428E/