Spaning – Uppkopplade bikupor

Uppkopplade bikupor ska ge bättre förståelse för binas levnadsmiljö. HSB hakar på trenden att rädda bina.

HSB Living Lab och TietoEVRY har ett forskningsprojekt där de placerat ut bikupor i Göteborg, Kalmar, Växjö och Skänninge (Sveriges Biodlares Riksförbunds kansli). Bikuporna bildar ett nätverk som med sensorer kan mäta temperatur, vikt, lufttryck och luftfuktighet. Detta ger bättre möjlighet att jämföra hur olika bisamhällen utvecklas på olika orter i Sverige.

Jordmåns spaning

Bakom corona bubblar fortfarande positioneringen på hållbarahetsarenan. Just minskningen av antalet bin och kopplingen till biologisk mångfald är ett område som verkar ha nått ut till allmänheten. Vi har sett exempel på företag som använder sig av det tidigare, till exempel bikupa i närheten av McDonalds. Detta är ytterligare ett exempel på företag och organisationer, som man kanske inte spontant associerar med biologisk mångfald, som går in och positionerar sig.

Källa: https://www.hsb.se/press1/pressmeddelanden/pressmeddelande/?pid=3005885&setid=1475

Spaning – Hundar upptäcker sjukdomar hos plantor

Ett forskningsprojekt i USA visar att hundar kan upptäcka sjukdomar hos apelsinträd. Forskningen visar att hundarna har en träffsäkerhet till 99%, när det gäller att…

Spaning – 3D-printad fisk från labbet

Nu finns en 3D-printad labbodlad fisk! Det är foodtech-företaget Bluenalu som står för innovationen. Företaget tar cellvävnad från levande fisk och blandar med näringsrikt biobläck.…

Spaning – Covid-19 ger fritt fall för riskkapital i Farm Tech

Riskkapitalet i Farm Tech-bolag minskar kraftigt jämfört med tidigare år. Det ekonomiska utfallet kommer utan tvivel att påverka tillväxten för Farm Tech-bolag och i vilken…

Spaning – Odling av fisk och grönt i hyresfastighet

Stockholmshem påbörjar försök med odling av grönsaker och matfisk i en hyresfastighet i Solberga, ett bostadsområde i södra Stockholm. Dagvattnet ska tas tillvara och användas…