Spaning – Tysk finansieringsmodell för samman stad och land

Sedan år 2006 investerar aktiebolaget Regionalwert AG (RWAG) från sydvästra Tyskland i lokala företag som ägnar sig åt produktion, förädling och försäljning av mat på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. RWAG ägs av människor i trakten som genom sina investeringar aktivt bidrar till att bygga upp och stärka livsmedelsförsörjningen, och därmed hela sin region.

För närvarande ingår drygt ett tjugotal företag i RWAG i Freiburg, bland annat grönsaksodlare, svinuppfödare, butiker och restauranger. Företagarna erbjuds professionell hjälp och rådgivning med bland annat ekonomi. Det är en viktig princip att företag i hela värdekedjan ska ingå eftersom företag som kompletterar varandra skapar goda möjligheter att åstadkomma gemensam nytta. Finansieringsmodellen skapar på så vis en överenskommelse mellan olika grupper där stad förs samman med land och producenter förenas med konsumenter. Den lokala grönsaksodlaren kan exempelvis få avsättning för sina produkter i affärer och restauranger.

Bolaget RWAG är ett spännande exempel på hur man genom riktade investeringar kan påverka utvecklingen. Deras långsiktiga mål är skapa livsmedelssuveränitet i överskådliga regioner. Noggranna affärsmässiga bedömningar minimerar risken att man satsar på företag som saknar förutsättning att lyckas. Finansieringsmodellen bidrar också till att riskerna sprids om något av de inkluderade företagen skulle hamna i ekonomisk knipa.

Jordmåns spaning

I ljuset av kommande pensionsavgångar samt tillväxtambitioner, inte minst formulerade i regeringens livsmedelsstrategi, är kapitalförsörjning en allt viktigare strategisk fråga i våra näringar. Det finns flera alternativa finansieringsmodeller som förtjänar vår uppmärksamhet i det sammanhanget.

Källa: https://www.regionalwert-ag.de/