Spaning – Svenskens nya matvanor syns i statistiken

Jordbruksverkets rapport “Variation i utvecklingen av marknaderna för kött, ägg och mejeriprodukter 2019” visar att konsumtionen i Sverige har förändrats. Överlag minskar konsumtionen av kött samtidigt som importen minskar. Svensk marknadsandel ökar och i de flesta sektorer ökar också produktionen. Men det finns variationer, framförallt för mejeriprodukterna.

Förbrukningen av kött minskar med 2,3 procent 2019 eller 2,0 kg till 81,9 kg/capita, vilket är i nivå med förbrukningen 2004. Minskningen är störst för griskött samtidigt som förbrukningen av matfågel ökar.

För kött totalt stiger den svenska marknadsandelen till 68 procent 2019, vilket kan jämföras med 99 procent 1994 och bottennivån på 61 procent 2013. Andelen svenska ägg av vår förbrukning stiger till 97,5 procent 2019. Det är den högsta nivån sedan slutet av 1990-talet.

För mejeriprodukter varierar utvecklingen beroende på produkt. Men generellt minskar andelen svenska mejeriprodukter av den inhemska konsumtionen.

Jordmåns spaning

Generationsväxling, torkan 2018 och lönsamhetsproblem är tre anledningar till att antalet mjölkbönder har minskat. Att antalet nötkreatur minskar är bekymmersamt för oss alla. Det påverkar både jobb på landsbygden oh betesmarker. Samtidigt som preferensen för svenskt ökar fortsätter alltså trenden med strukturomvandlingen som pågått i decennier.

Källa:
Jordbruksverket (2020). På tal om jordbruk och fiske, 30 mars.
https://bit.ly/2XRG6gl