Spaning – Svenska försök med perent vete

Den vilda vetesläktingen Kernza från USA. Kan det vara ett sätt för framtidens lantbruk att klara torrt väder?

En vild vetesläkting från USA. Kan det vara ett sätt för framtidens lantbruk att klara torrt väder och samtidigt minska halterna av den skadliga koldioxiden i atmosfären? Nu odlas för första gången en sådan gröda kommersiellt i Sverige. Men det är långt kvar innan den växer på vanliga åkrar i landet. Kernza en perenn som kommer av sig själv år efter år. När sådden inte behöver göras varje år stannar näringen i jorden vilket innebär mindre jobb för lantbrukaren. Efter skörd kan dessutom resten av plantan användas till djurfoder. I dagsläget testodlas Kernza på flera platser i landet, bland annat av Axfoundation.

Jordmåns spaning

Kan ge företagare chanser att minska riskerna och kostnaderna i sina företag. Kernza kan vara mycket mer torktålig, som kan behövas i ett varmare, torrare klimat.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/har-vaxer-framtidens-spannmal-klimatsmart-och-arbetssnalt