Spaning – Streaming av apelsinodlare i Kina gav miljonförsäljning 

Några av Kinas största livestreamare är inte tonåringar, utan lantbrukare, som sänder på plattformar för näthandel. Det har visat sig att livestreaming har blivit ett sätt för lantbrukarna att öka sin försäljning och därmed tjäna mer pengar.

Livestreamingens popularitet bland konsumenterna tros bero på ett ökat intresse för matens ursprung och hållbart producerade livsmedel. En längtan hos stadsborna efter mer kontakt med landsbygden uppges vara ytterligare en anledning till succén, allt enligt techinasia.com.

Jordmåns spaning

Konsumtionen av livsmedel vittnar om en stark hållbarhetstrend och betydelsen av hur maten produceras får allt större vikt bland konsumenter. Dagens sätt att vägleda konsumenten är genom olika typer av certifieringar och märkningssystem som alla har gemensamt att de adderar kostnader i livsmedelsystemet. Digitaliseringen möjliggör informationsdelning, ex. blockkedjeteknik, och det blir allt lättare att effektivt verifiera en produkts kvalitéer och autenticitet.

Förutom större möjligheter att diversifiera produktutbud kan effektivare marknadsplatser skapas som kapar mellanhänder, utan att det sker på bekostnad av en lägre tillit för livsmedelssystemet. Avståndet till konsumenten kan minska, transparensen öka och därigenom öppnas dörrar för nya affärsmodeller.

Källa: https://www.ja.se/artikel/59031/kinesiska-lantbrukare-sljer-via-modern-teknik.html

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Spaning – Lokal mathandel på nätet i Helsingborg

I mitten av december 2018 startade Helsingborg Food Market som är en ny lokal e-handel för leveranser i närområdet. Tanken är att göra det enklare för kunderna att köpa och konsumera lokalproducerat.