Spaning – Stöd till innovationer från det gröna näringslivet

Företag i de gröna näringarna kan söka stöd för innovationer från landsbygdsprogrammet. Idéerna tas fram av innovationsgrupper genom forskningsnätverket EIP-AGRI.

Några exempel på innovationer som fått stöd i år:

  • BeeScanning 2.0 – en app för att diagnosticera bisamhällens hälsa
  • Vildsvinsstopp – ett nytt koncept för stängsling mot vildsvin
  • Om högproduktiv odling av äpple i nordliga klimat
  • Jordbruket som kolsänka

Jordmåns spaning

Tack vare full finansiering som söks från Jordbruksverket kan innovatören utveckla sin idé och hittat lösningar på utmaningar. Bara fantasin sätter gränserna.

Källa: https://www.landsbygdsnatverket.se/innovationsprojekt