Spaning – Spotify-investerare lanserar rekordfond för Agritech

Astanor Ventures, ett riskkapitalbolag baserat i Belgien har lanserat en ny fond för jordbruk och mat, värde 325 miljoner dollar. Den största av sitt slag i Europa.

Målet är att uppnå en portfölj med 25–30 företag med inriktning på jordbruk, mat och oceantech. Tanken är att man ska fokusera på startups i tidig fas men så småningom kommer man även utvärdera även företag i tillväxtfas.

Astanor Ventures säger sig se en ökad medvetenhet bland entreprenörer, företag, konsumenter och investerare gällande det moderna jordbrukets utmaningar och möjligheterna med ny teknik. Man menar tiden nu är mogen för företag som kan kombinera effekt med driven ekonomi.

Jordmåns spaning

Investeringsviljan i Agro- och foodtech är fortsatt hög trots att kritiker tidvis menar att avkastningen fortsatt uteblir. Teknikskiften tar tid och att hitta lösningarna för att kombinera effektivitet och lönsamhet är en svår men nödvändig uppgift för branscherna, både lokalt och globalt.

Källa: https://sifted.eu/articles/europe-largest-agriculture-fund/

 

 

Minskad antibiotikaanvändning med svensk teknik

Företaget Agricams värmekameror som kan upptäcka och förebygga juverinflammation, går nu på export. Nordirland och Ryssland är nya marknader. – Genom att vi på ett…

Konsumenternas krav på miljövänligt möts med ny teknik

Maskinutveckling för ekologisk odling, det är ledstjärnan för Gothia redskap. – Visionen är att våra maskiner kan minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, säger Johan Hedestad, VD…

Spaning – 3D-printad fisk från labbet

Nu finns en 3D-printad labbodlad fisk! Det är foodtech-företaget Bluenalu som står för innovationen. Företaget tar cellvävnad från levande fisk och blandar med näringsrikt biobläck.…

Spaning – Alger blir biobränsle

Forskare vid Umeå universitet på kemiska institutionen har kommit fram till att alger kan användas som biobränsle. Gröna mikroalger är fotosyntetiska vattenorganismer som med hjälp…