Spaning – Slaktkedjan digitaliseras

Gotland Grönt Centrum har fått finansiering för att utveckla Nordens första digitala slaktkedja för nötkreatur i samarbete med Gotlands slakteri, Lantbrukare och Hencol, ett digitalt utvecklingsföretag inom djurhållning. Med en elektronisk tagg i kalvens öra kommer alla steg från lantbrukaren till slutkund att kunna avläsas snabbt och smidigt. Den här tekniken möjliggör ett ökat informationsflöde och minimerar samtidigt risken för felregistreringar.

Avsikten är att tillhandahålla bättre information till lantbrukaren, skapa säkrare arbetsmiljö för djurskötare, transportörer, slakteripersonal och veterinärer samt möjliggör på sikt bättre information till intresserade kunder.

Jordmåns spaning

Arbetsgången blir säkrare och risken för fel minimeras. Första steg mot blockkedja på tallriken?

Källa: Nu digitaliseras slaktkedjan för att skapa säkrare arbetsmiljö och minimera fel – Livsmedel i fokus

Spaning – Skogsindustrin tar tekniksprång med AI

Självkörande lastbilar och virkeslager som inventeras av drönare. Det är spaningar i en ny trendrapport om skogsnäringens effektivisering. Att mäta virkesvolym på lastbilar görs redan…

Konsumenternas krav på miljövänligt möts med ny teknik

Maskinutveckling för ekologisk odling, det är ledstjärnan för Gothia redskap. – Visionen är att våra maskiner kan minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, säger Johan Hedestad, VD…

5G-nätet stärker lantbrukets konkurrenskraft

Nästa år lanseras femte generationens mobilnät (5G) Sverige. Snabbare uppkoppling betyder bättre konkurrenskraft för lantbruksföretagen. Insamlandet av information genom digitala lösningar i företagandet blir en…

Bättre betalt med ny teknik

Det är naturligtvis en stor ekonomisk skillnad på en skörd värd noll för att den döms ut till att rädda 65 procent som åtminstone kan användas som foder. Det säger Karin Wehlin, VD för det svenska företaget BoMill som har världspatent på urskiljningsmetoden som används i Tri-Q och dess lillasyster IQ.