Spaning – Skogsindustrin tar tekniksprång med AI

Självkörande lastbilar och virkeslager som inventeras av drönare. Det är spaningar i en ny trendrapport om skogsnäringens effektivisering.

Att mäta virkesvolym på lastbilar görs redan i dag med hjälp av en AI, artificiell intelligens, som tränats med bilder och maskininlärning. Lastfordon fotograferas ute i landet och bilderna skickas till en av tre fjärrmätningsstationer i Sverige. Väl där analyserar datorn hur mycket som ligger i varje trave, men än så länge kontrolleras AI-mätningen av en människa.

Jordmåns spaning

Skogen ligger långt före jordbruket i när det gäller teknikutveckling redan idag. Men det kommer mer! Självkörande fordon och automatisering ställer dock krav på 5G-täckning.

Källor:
https://digital.di.se/artikel/skogsindustrin-tar-tekniksprang-med-ai-helautomatisering-i-siktet
https://www.biometria.se/wp-content/uploads/2020/06/Trendspaningsrapport-Biometria-Labs_webb-1.pdf