Spaning – Sämre effektbalans i elsystemet

Stora investeringar krävs i elnät och nya kraftverk om Sverige ska nå sitt klimatmål. Det visar en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Det finns gott om energi i Sverige, men behovet av biobränslen och el kommer att öka. Framförallt är effektbristen en utmaning.

När dagens kärnkraftverk har fasats ut byggs den nya elproduktionen främst av vindkraft. Det ökar behovet av reglerbar elproduktion. Även efterfrågan på effekt bedöms öka vilket kommer leda till risk för effektbrist under vissa tidpunkter.

IVA:s sju strategier för framtida elförsörjning:

  1. En politisk helhetssyn krävs för att höja tempot i klimatarbetet.
  2. Internationellt samarbete krävs för att nå klimatmålen.
  3. Effektivisera systemen och slut kretsloppen.
  4. Fördela och minska den ekonomiska risken så att nödvändiga teknikskiften kan göras.
  5. Säkerställ ökad tillgång på el och ett leveranssäkert elsystem.
  6. Nyttiggör Sverige naturtillgångar i klimatomställningen.
  7. Bind och lagra kol.

Jordmåns spaning

Detta är en i allra högsta grad väsentlig utmaning. Skiftet till fossilfritt tillsammans med digitaliseringen kommer att kräva mer el. Kommer Sverige att kunna leverera på detta? Eller skjuter vi oss i foten när vi satsar mer på den ena strategin på bekostnad av den andra? Mest klimatsmart totalt vore att exportera mer el. Att lösa kapacitetsbristen är naturligtvis avgörande för förutsättningen till näringsverksamhet i Sverige. Men det krävs stora investeringar som någon (företag) kommer att behöva finansiera.

Källa: www.nyteknik.se/premium/iva-effektbalansen-i-elsystemet-blir-allt-samre-6987438