Spaning – Odling av fisk och grönt i hyresfastighet

Stockholmshem påbörjar försök med odling av grönsaker och matfisk i en hyresfastighet i Solberga, ett bostadsområde i södra Stockholm.

Dagvattnet ska tas tillvara och användas både som vatten i fiskarnas akvarium och till att vattna växterna. Fiskarnas avföring ska användas som näring till växterna.  Anledningen till att Solberga valdes är att många av 50-talshusen har dagvatten som går in i källaren och många boende som har utryckt intresse för odling. Projektet kallas Gröna Solberga och drivs i samarbete med IVL och Svenska miljöinstitutet.

Jordmåns spaning

Om det ger någon större effekt på marknaden för fisk och grönt återstår att se. Intressant är dock att denna typ av projekt kommer tillstånd. Kanske kan det öka kunskapen om och respekten för odling hos allmänheten?

Källa: https://mitti.se/nyheter/hyresgaster-solberga-miljosmart/?omrade=liljeholmenalvsjo

Stadsodling: Uppstickare eller utmanare?

Alla pratar om hydroponisk och vertikal odling. Med ny teknik ska stadens befolkning bli självförsörjande. Är det möjligt?

Hur påverkas etablerade trädgårdsföretag av stadsodlingar?

Stadsodlarna tar idag ut premiumpriser för sina produkter jämfört med detaljhandeln. Sannolikt utvecklas ett nytt premiumsegment som komplement till dagens konventionella och ekologiska sortiment.

Stadsodling – en pusselbit i matförsörjningen

När Grönska startades för några år sedan var tanken att producera grönsaker och örter som är hållbart och lokalt producerade och som skulle bidra till att minska importen samt kapa leden från producent till konsument.

Stadsodling – hållbart eller ej?

Att stadsodlare, växthusodlare och frilandsodlare talar sig varma för just sin odlingsform är inte så konstigt, men hur vet vi vad som är ekonomiskt fördelaktigt…