Spaning – Ny metod för att fånga upp koldioxid

Den traditionella, dyra och energikrävande processen kring koldioxidinfångning kan snart ersättas med ny kommersiell metod för att samla in koldioxid. Än så länge används den nya teknologin endast i en liten skala.

Nu har start-up-bolaget, Verdox, lyckats attrahera en grupp investerare, viket ger stora möjligheter till att utveckla bolaget och ta fram produkter för användning i en större skala. Bill Gates nya investeringsfond med fokus på klimatlösningar är en av investerarna. Tillsammans bidrar investerarna med över 80 miljoner dollar, motsvarande 728 miljoner kronor, som ska användas för vidareutveckling av bolaget och produkter.

Den nya metoden bygger på framtagning av en ny typ av plast som kan separera koldioxid från andra gaser på samma sätt som med den traditionella metoden, men med 70% mindre energianvändning. Den nya plasten gör det möjligt att fånga upp gasen i 5,000 gånger högre utsträckning.

Jordmåns spaning

Spännande! Vi kommer säkert att få se fler spännande förslag på lösningar med ett stort fokus på klimat, till ett mer kostnadseffektivt pris.

Källa: CCS-bolaget Verdox tar in miljoner från Gates för att fånga koldioxid