Spaning – Löv basen för hållbara engångsprodukter

Förpackningsindustrin har ett stort jobb framför sig när det gäller att hitta framtidens hållbara förpackningar och särskilt alternativ för engångsmaterial. Leafymade AB (Uppsala) utvecklar och tillverkar engångsartiklar med löv som råvara.

Tillverkningen är fortfarande småskalig och utförs på den indiska landsbygden där traditionell kunskap om hur man kan använda trädens blad finns. Produkten utges vara miljövänlig; ingen skövling i produktion, inga kemikalier, komposterbar, inget lim och ingen plast utan bara löv. De är nedbrytningsbara och klarar att hålla vätska i 36 h. Företaget tillverkat även krukor från kokosfiber. SLU Holding har gått in med kapital och kunskap genom samarbete med forskare på SLU. Utmaningen för bolaget är att skala upp tillverkningen och säkra leveranser med ökad efterfrågan.

Jordmåns spaning

Är detta en del av framtidens engångsförpackningar? Inte orimligt. Forskningen på SLU kan visa om det finns möjlighet att använda svenska blad som råvara. Oavsett är det ett intressant alternativ till plast och papper. I kombination med effektivare produktionsmetoder finns det med all sannolikhet tillräcklig efterfrågan för att vi ska ha god chans att se produkten ”live” framöver.

Källa: https://leafymade.se/

Elbrist öppnar för bioenergi

Under det senaste året har allt fler börjat larma om en hotande el- och effektbrist och ett elsystem som inte kan leva upp till förväntningarna. Det främsta skälet är att andelen planerbar energi minskar i det svenska energisystemet.