Spaning – LKAB närmar sig jordbruket

Ny teknik ska förädla järnmalmsavfall till fosfor och jordartsmetaller i ny pilotanläggning. Kan Sverige bli en exportör av växtnäringsämnen?

LKAB investerar i pilotanläggningar för att tillsammans med miljöföretaget Ragn-Sells industrialisera en ny innovativ teknik som förädlar avfall från järnmalmsproduktionen. Detta kan leda till att LKAB producerar fosfor och sällsynta jordartsmetaller, klassade av EU som strategiska mineraler med särskild vikt för industrin. Fosfor används huvudsakligen för produktion av mineralgödsel. Inom EU finns endast en producent som också bryter egna resurser i dagsläget, all annan produktion är beroende av import. LKAB kan etablera produktion som motsvarar mer än 5 gånger Sveriges årliga förbrukning.

I dag läggs restprodukterna på deponi, men LKAB vill istället att resterna ska tas om hand och bli till en betalbar produkt. Allt började med labbförsök som visade sig gå bättre än förväntat. Därför satsar man nu på en pilotanläggning. Och om den går bra kan det bli tal om miljardinvesteringar i en fullskaleanläggning. Om pilotprojektet blir lyckat finns det tre potentiella städer för fullskaleanläggningen; Luleå. Skellefteå och Helsingborg. Logistik och miljöprövning kommer att avgöra var i landet anläggningen kommer byggas.

Reflektion: Ny teknik som möjliggör en mer effektiv, lokal och hållbar produktion av växtnäringsämnen utmanar gränser inom växtodlingsproduktionen. Det finns liknande initiativ som rör utvinning av fosfor från slam eller från alger. Kan Sverige bli en exportör av växtnäringsämnen genom vår omfattande gruvbrytning och förorenade hav?

Källa: https://www.lkab.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/lkab-utvecklar-ny-teknik-for-att-producera-strategiska-mineraler-fran-gruvavfall/