Spaning – Lågprishandeln expanderar och utmanar e-handeln

E-handeln har tagit över en betydande del av den totala detaljhandeln och fortsätter dessutom att växa. Det finns dock en sektor i den fysiska butikshandeln som står ut och växer i samma snabba takt, nämligen lågprishandeln.

“Budgethandeln klarar sig mot det digitala. Det kommer alltid att vara billigare att ställa in en lastpall i en butik och låta kunden göra jobbet än att ha e-handel där någon ska leverera varorna”, säger Jonas Arnberg, VD vid HUI Research, till Nyhetsbyrån Direkt. Vidare exemplifierar Arnberg genom att belysa att Rusta, vars motto är ”Mycket för pengarna”, har öppnat en butik i Stockholm bredvid NK som är stadens lyxigaste varuhus.

Det faktum att Sverige går mot en lågkonjunktur kommer troligtvis att gynna lågprishandeln ytterligare eftersom det medför ett ökat prisfokus hos konsumenterna. Arnberg understryker att lågpristrenden även syns i dagligvaruhandeln, där det i dag endast är lågprisaktörer såsom Lidl, Netto och Willys som öppnar nya butiker.

Jordmåns spaning

Lågkonjunktur och expanderande lågprishandel. Vilken inverkan kommer detta att ha på livsmedelssektorn och svenska livsmedlen i synnerhet? En eventuell Brexit kommer att påverka tillgången till billiga livsmedel i Sverige. Kan det ökade klimatsamvetet ta ut effekterna av lågkonjunkturen och ökad import?

Källa: https://direkt.omniekonomi.se/hui-lagprishandel-vaxer-lika-snabbt-som-e-handel/a/kJxgM9