Spaning – Individualiserad kosthållning gör det svårt att bjuda på middag

I takt med att vi blir allt mer individuella i vad vi äter förekommer det fler och fler önskemål gällande kosten i våra hushåll. Vi lagar olika varianter av en och samma maträtt, eller serverar helt olika måltider till dem som samlas runt middagsbordet. Det visar ny statistik från Magrapporten 2019, Sveriges största undersökning om maghälsa, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Valio.

I rapporten framgår det att nästan fyra av tio hushåll (37%) har två eller flera olika kosthållningar. Cirka var femte hushåll uppger även att matpreferenserna har blivit mer olika under det senaste året.

Följden av de olika specialdieterna har blivit att drygt varannan svensk (52%) tycker att det har blivit svårare att bjuda på middag idag jämfört med för tre år sedan. Det visar en Sifo-undersökning som har gjorts på uppdrag av ViktVäktarna. Majoriteten (88%) av de tillfrågade i ViktVäktarnas rapport upplever dock inte att egen specialkost gör det svårare att gå på middag.

Jordmåns spaning

Den individualiserade kosthållningen är en gammal trend som uppenbarligen har utrymme att fortsätta att växa. Om trenden innebär att efterfrågan på nischade och anpassningsbara restauranger ökar, finns det goda möjligheter för den svenska restaurangnäringen att fortsätta utvecklas.

Källor: https://www.valio.se/hallbarhet-ansvar/magrapporten-2019/olika-ar-det-nya-normala
http://news.viktvaktarna.se/pressreleases/sifo-specialkost-goer-middagsbjudningar-svaarare-2938110