Spaning – Ikea skördar sin första sallad

Ikea Sverige har skördat sin första egenodlade sallat i det test de utför tillsammans med samarbetspartnern Bonbio. Jordmåns spaning handlar om effekten av upprepad kommunikation.

Projektet innefattar odling av 3 600 sallatsplantor på 30 kvadratmeter i containrar utanför Ikeas varuhus i Malmö och Helsingborg. Odlingsmetoden som används är hydroponisk och är ett delprojekt i Ikeas mål är att vara klimatpositiva senast 2030.

Jordmåns spaning

Ett elegant exempel på hur upprepad kommunikation kring hållbarhet på sikt sannolikt får IKEA att successivt associeras med ämnet. Vi har ju tidigare spanat om Ikeas initiativ till att bli självförsörjande på sallad genom odling i containers. Nu har de fått sin första skörd. Det lär bli press på restaurangpremiären också när det händer. Ikea är bra på att bevaka samtida trender, ta fram relaterade initiativ och nå ut med kommunikation kring det. Vi följer att följa utvecklingen med självförsörjningen av sallad på längre sikt.

Källa: https://www.atl.nu/lantbruk/ikea-skordar-sin-forsta-cirkulara-sallat/