Spaning – ICA erbjuder kostråd baserade på blodprovsresultat

ICA och Werlabs har inlett ett samarbete och tagit fram ett koncept där man erbjuder individanpassade kostråd som är baserade på blodprovsresultat.

Personer som genomför en hälsokontroll med blodtest på någon av Werlabs 140 provtagningsställe i Sverige kommer i samband med sina testresultat erbjudas gratis veckomenyer och recept från ICA. De hälsosamma recepten tas fram av legitimerade dietister från ICA och kostråden anpassas utifrån individens behov. Syftet är att hjälpa till att bibehålla eller förbättra värden.

Jordmåns spaning

Här ser vi ett konkret exempel på idéer om framtidens mat som förverkligas genom trenden att samarbeta utanför den traditionella värdekedjan för att lyfta olika parter.

Det ät ett faktum att jaget står mer och mer i centrum av måltiden då konsumenternas intresse för att äta och leva hälsosamt ökar. Och när ett starkt varumärke som ICA går in i ett samarbete som detta innebär det att produkten i mångt och mycket kan säljas på trygghet. Frågan är till vilken grad erbjudandet är individanpassat och om forskningen är i fas med denna typ av tester.

Källa: https://werlabs.se/