Spaning – Hundar upptäcker sjukdomar hos plantor

Ett forskningsprojekt i USA visar att hundar kan upptäcka sjukdomar hos apelsinträd. Forskningen visar att hundarna har en träffsäkerhet till 99%, när det gäller att upptäcka sjukdomar hos plantorna.

Detta kan jämföras med ett DNA-test, som hittade mindre än tre procent av de sjuka plantorna. Människans bästa vän kan alltså upptäcka sjukdomar på citrusträd, vilket gör att odlaren kan undvika stora förluster till följd av sjuka träd. Ungefär 40 procent av världens apelsinträd förstörs varje år till följd av sjukdomar. Och har sjukdomen väl fått fäste i en odling kan den vara nästintill omöjlig att få bukt med.

Jordmåns spaning

Skulle detta kunna vara ett sätt att effektivisera sjukdomsbekämpningen hos träd och grödor även i Sverige? Skulle det också kunna leda till ännu mer miljömässigt hållbar sjukdomsbekämpning?

Källa: https://www.weforum.org/agenda/2020/02/these-dogs-can-smell-tree-disease-helping-save-the-orange-groves/