Spaning – Framtidstron inom detaljhandeln minskar

Framtidstron i både butiks- och e-handeln avtar. Det är den svaga tron på framtida lönsamhet och en sviktande anställningsvilja som gör att förväntningarna sjunker.

Framtidsindikatorn för e-handeln – som sammanfattar tron på försäljning, anställningsvilja och lönsamhet – faller med 7,3 enheter och landar på 100,1 vilket är strax över den neutrala nivån på 100. Det är den lägsta siffran hittills i år.

– Tillväxten inom e-handeln är fortsatt stark men den internationella konkurrensen är tuff och priserna är pressade, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel till branschmagasinet Butikstrender.

Framtidsförväntningarna minskar även bland dagligvaru- och sällanköpshandlarna. Optimismen i dagligvaruhandeln faller tillbaka från höga nivåer men ligger fortsatt över den neutrala nivån på 100. Sällanköpshandlarna uttrycker däremot en större pessimism, trots den stundande julhandeln.

Butikshandelns framtidsindikator, som väger samman förväntningarna i både dagligvaru- och sällanköpshandeln, faller med 6,6 enheter till 96,3. Johan Davidson antyder att den stora osäkerheten beror på att man inte vet hur ett försvagat konjunkturläge kan komma att påverka försäljningen.

Jordmåns spaning

En stark indikator på att konsumtionen kommer att gå ned framöver. Att sällanköpshandlarnas hoppfullhet minskar är väntat, men att e-handelns optimism sjunker är desto mer intressant. Många menar att butiksdöden inte nödvändigtvis beror på enbart e-handelns expansion. E-handeln har onekligen sett en enorm tillväxt, men man ska komma ihåg att den har ökat från låga nivåer. Zalando som är Europas största e-handelsplattformar för mode omsätter exempelvis cirka 5,4 miljarder euro, vilket är förhållandevis lite om man jämför med butiksjätten H&M som hade 210 miljarder kronor i nettoomsättning 2018.

Källor: https://www.butikstrender.se/detaljhandelns-framtidstro-nedat/
https://www.va.se/nyheter/2019/08/01/zalando-rapport/
https://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/%C3%85rsredovisning%202018.pdf

Spaning – Clas Ohlson tar succésamarbetet med Mathem till Norge

Sedan 2017 kan Mathems kunder beställa ur Clas Ohlsons sortiment när de komponerar sina matkassar. Samarbete har varit så framgångsrikt att hemfixarkedjan nu tar konceptet…

Spaning – Gnista Spirits lanserar svensk alkoholfri sprit

Att utveckla alkoholfri premiumsprit har länge betraktats som total omöjlighet, men för två år sedan antog grundarna bakom den prisbelönta drycken Caliente utmaningen. Nu har…

Spaning – ICA erbjuder kostråd baserade på blodprovsresultat

ICA och Werlabs har inlett ett samarbete och tagit fram ett koncept där man erbjuder individanpassade kostråd som är baserade på blodprovsresultat. Personer som genomför…

Spaning – Lågprishandeln expanderar och utmanar e-handeln

E-handeln har tagit över en betydande del av den totala detaljhandeln och fortsätter dessutom att växa. Det finns dock en sektor i den fysiska butikshandeln…