Spaning – Ett av fem jobb i Storbritannien ersätts av automation

Inom fem år förväntas automation och artificiell intelligens (AI) ersätta ett av fem jobb i Storbritannien, det förutspår en ny studie från KPMG och Harvey Nash.

Nästan hälften av IT-ledarna som deltog i undersökningen menade att effektivisering med hjälp av automatisering och AI var en av deras viktigaste frågor. Cirka en femtedel av de tillfrågade uppgav att de redan har börjat implementera nya lösningar såsom AI och robotstyrd processautomation (RPA).

Trots att många av deltagarna förväntar sig att automatisering kommer att påverka de traditionella jobben kraftigt, så bedömde 67 procent av dem att nya arbeten kommer att kompensera för dem som förloras.

Jordmåns spaning

Många tecken pekar mot en annalkande lågkonjunktur, och lågkonjunkturer driver ofta effektiviseringar. Skulle det innebära det en rivstart för AI och automatiseringen?

Källa: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2019.html

Konsumenternas krav på miljövänligt möts med ny teknik

Maskinutveckling för ekologisk odling, det är ledstjärnan för Gothia redskap. – Visionen är att våra maskiner kan minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, säger Johan Hedestad, VD…

Spaning – Alla svenskar kan gratis gå kurs i AI

Artificiell Intelligens påverkar och kommer fortsätta påverka samhället. Men hur många vet vad det är, eller vad det kommer betyda? Flera aktörer, bland annat Vinnova…

Trendbrott: Den svenska bondens andel av matkronan ökar

Begreppet matkronan avser konsumenternas livsmedelsinköp från butiker och webbhandel och beskriver hur stor andel av det konsumenterna lägger på livsmedel som marknadsaktörerna tar del av. Under 2017 ökade den svenske bondens andel vilket är att betrakta som ett trendbrott.

Spaning – Yara och IBM i datasatsning

Tillsammans ska de utveckla ett världsledande datasamarbete för nya insikter och ökad produktivitet i jordbruket. Yaras agrara spetskompetens och IBM som framstående leverantör av datakraft…