Spaning – Ett av fem jobb i Storbritannien ersätts av automation

Inom fem år förväntas automation och artificiell intelligens (AI) ersätta ett av fem jobb i Storbritannien, det förutspår en ny studie från KPMG och Harvey Nash.

Nästan hälften av IT-ledarna som deltog i undersökningen menade att effektivisering med hjälp av automatisering och AI var en av deras viktigaste frågor. Cirka en femtedel av de tillfrågade uppgav att de redan har börjat implementera nya lösningar såsom AI och robotstyrd processautomation (RPA).

Trots att många av deltagarna förväntar sig att automatisering kommer att påverka de traditionella jobben kraftigt, så bedömde 67 procent av dem att nya arbeten kommer att kompensera för dem som förloras.

Jordmåns spaning

Många tecken pekar mot en annalkande lågkonjunktur, och lågkonjunkturer driver ofta effektiviseringar. Skulle det innebära det en rivstart för AI och automatiseringen?

Källa: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2019.html