Spaning – E-handeln växte rekordmycket under juli

Tillväxten i e-handeln var rekordhög i juli, jämfört med juli 2019. Den vanliga nedgången i samband med semesterveckorna uteblev i år tack vare att fler stannade i Sverige.

PostNords rapport E-barometern för juli månad visar att:

• E-handeln växte med 45 % under juli, jämfört med juli 2019.
• Dagligvaror växte mest (+200 %), följt av sport och fritid (+63 %).
• 77 % av svenskarna e-handlade under juli, 80 % av kvinnorna och 73 % av männen.

 

Jordmåns spaning

Vi ser återigen att dagligvaruhandel gynnas av svenskarnas coronavanor. Tendensen kommer troligtvis hålla i sig även när pandemin klingat av, även om vissa återgår till butiksköp.

Spaning – Blomstrande e-handel i trädgårdsbranschen

Det är högt tryck på trädgårdsbranschens e-handel där flera aktörer vittnar om en ökad efterfrågan på deras produkter. Odla.nu har sett fördubblad försäljning i mars…

Spaning – Lågprishandeln expanderar och utmanar e-handeln

E-handeln har tagit över en betydande del av den totala detaljhandeln och fortsätter dessutom att växa. Det finns dock en sektor i den fysiska butikshandeln…

Spaning – Lokal mathandel på nätet i Helsingborg

I mitten av december 2018 startade Helsingborg Food Market som är en ny lokal e-handel för leveranser i närområdet. Tanken är att göra det enklare för kunderna att köpa och konsumera lokalproducerat.

Spaning – Kinesisk plattform för färska varor direkt från bonden

Det kinesiska företaget Tongcheng Life har fått finansiering för en webbplattform där slutkonsumenten kan beställa varor direkt från primärproducenten. Plattformen finns i WeChat, Kinas superapp…